wtorek, 31 maja 2022

Sztuka i magia transformacji konfliktów w relacjach 26.06.2022.

 Na tych warsztatach dowiemy się jak transformować konflikty w pełne energii porozumienie, w którym znajdzie się miejsce na to, co pragnie zaistnieć pomiędzy stronami.Stworzymy okazję do praktycznego sprawdzania i ćwiczenia niezwykle skutecznych metod pracy z konfliktami wypracowanych w ciągu ostatnich 30 lat przez terapeutów współtworzących Psychologię Zorientowaną na Proces. Poznamy różne poziomy pracy z konfliktem oraz strategie docierania do niedostępnych struktur leżących w najniższych warstwach tworzących podwaliny konfliktów, a także poznamy techniki, dzięki którym staje się zrozumiałe twierdzenie, że konflikt pomaga nam się rozwijać w związkach i w grupach okazując się po skutecznej pracy podstawą tworzącą bliskość.
Dowiemy się także jak pracować z konfliktami wewnętrznymi !!!
Dowiemy się, dlaczego trzeba brać pod uwagę tło związane z płcią i innymi czynnikami wynikającymi z różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami (lub nierównościami innych konfiguracji diad !) szczególnie w sytuacji konfliktu.
Nauczymy się odkrywać informacje ukrywające się za konfliktem, oraz jak skutecznie wprowadzać te informacje w życie, a także o tym, jak potencjalnie destrukcyjne napięcia i emocje mogą przemieniać się w nową, bardzo potrzebną jakość.
Konkretnie zajmiemy się:
  • a. dynamiką konfliktów pojawiających się w relacjach (ale także w grupach)
  • b. głównymi obszarami konfliktogennymi w związkach
  • c. wzajemnymi "wiązaniami" oraz wpadaniem w najbardziej typowe i powtarzające się sytuacje kreujące konflikt
  • d. skutecznymi technikami pracy z konfliktem
  • e. odkrywaniem potencjału i twórczych aspektów ukrytych w konfliktach
  • f. potencjałem kobiet w zakresie pracy z konfliktami oraz tym, co może powstrzymywać kobiety przed pracą nad konfliktem i jak to zmieniać
a także:
- Rola funkcji transcendentnej w nierozwiązywalnych (intractable) i innych konfliktach
- "Kto" w konflikcie reaguje na co lub na "kogo"
- Ukryte sygnały zwaśnionych i nieświadomych postaci oraz ich wydobywanie z cienia ku światłu
- Archetypowe podłoża powtarzalnych i "typowych" konfliktów w relacjach
Jak wykazuje praktyka, konfliktu nie da się wyeliminować, można go jedynie na pewien czas załagodzić albo stłumić, co nie jest zdrową sytuacją. Jednak konflikt w swym podłożu jest nieświadomą próbą porozumienia się stron, próbą wniesienia nowych, często rewolucyjnych idei do skostniałego schematu, idei które nie mogą w inny sposób przedostać się do świadomości. Konflikt jest próbą zaistnienia czynnika zmiany, jak również jest drogą do budowania społeczności. Twórcze przekształcenie, to jedyne co można uczynić z konfliktem, aby przestał być czynnikiem zaburzającym.

GDZIE: Online na zoom w całym świecie
KIEDY: 26 czerwca (niedziela) w godz. 10:00 – 18:00
PO CZEMU: 280 zł
(ALE zniżka dla osób, które również uczestniczą w warsztacie „Przewrotna mądrość wewnętrznego krytyka” 25 czerwca – zniżka = 250 zł /czyli 500 zł za dwa dni szkoleń/ tutaj link z opisem: https://robertpalusinski.blogspot.com/2022/05/przewrotna-madrosc-wewnetrznego-krytyka.html  ) .
Płatność przelewem: Wydawnictwo JUNGPRESS - Robert Palusiński
58 1140 2004 0000 3402 7990 1838
w przelewie proszę podać twój email oraz dopisek: KONFLIKT lato 2022
Uwaga:
UWAGA ! UWAGA!
Ze względu na RODO należy wypełnić formularz oraz podać konieczne zgody !
tutaj link do formularza:
https://forms.gle/qKTuD6NBK3x2WMKk7

Przewrotna mądrość wewnętrznego krytyka - warsztat online

 Przewrotna mądrość wewnętrznego krytyka

Warsztat  on-line z dostępem do nagrań video i ćwiczeń (dla uczestników/uczestniczek)
25 czerwca (sobota) w godz. 10:00 – 18:0

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci do psychoterapeutów, a przy najmniej do mnie w dwudziestoletniej praktyce, jest zagadnienie (nazwane tak lub nie) dominacji wewnętrznego krytyka. Można śmiało stwierdzić, że wewnętrzny krytyk jest głównym czynnikiem „przyprowadzającym” pacjentów do gabinetów .
Wewnętrzny krytyk jest jednym z kompleksów, ma silne zabarwienie emocjonalne i nie da się go „wyrzucić” (na stałe) powierzchownymi technikami jak walka, ignorowanie, minimalizowanie, tłumienie lub reakcjami obronnymi jak unikanie (ucieczka), walka, czy zamrożenie itp. Jedyna skuteczna (i trwała) metoda polega na „rozbrojenie” materiału zawartego w kompleksie oraz przekształcanie oraz integracja tych treści. Z krytyczną częścią nas samych trzeba się „spotykać” z maksymalną dozą świadomości, zaciekawienia i życzliwości, bowiem rządzi ona także naszymi relacjami !
Podstawowym narzędziem pracy/warsztatu będzie psychologia zorientowana na proces, ale także analiza jungowska i facylitacja Voice Dialogue.
Na warsztatach dowiemy się między innymi:
- jakie są źródła krytycznego głosu/głosów w nas, jaka jest ich historia, jak się rozwijał/y i jak oddziałują w każdej.

- jak krytyk ogranicza i/lub uniemożliwia kontakt z innymi i sprawia, że dalej nam do zadowolenia z życia.
- dlaczego i w jaki sposób teoria poliwagalna może być przydatna w pracy z wewnętrznym krytykiem?
- który analityk jungowski (oraz jak) rozpoznał 50 lat temu, że mordercze formy wewnętrznego krytyka działają tak samo auto-destrukcyjnie, jak opisywane przez innych analityków (przez Stein, Kalsched) archetypowe obrony Jaźni (w rzeczywistości wewnętrzny krytyk JEST jednym z mechanizmów obronnych)
- dlaczego wewnętrzny krytyk jest częstym sprawcą nadużycia, dlaczego w pracy z nim/nią należy to brać pod uwagę („kto” został nadużyty i jak oraz dlaczego z tym „kimś” należy najpierw pracować) i jaki może mieć związek z faktycznymi nadużyciami w biografii jednostek
- jak (współ)pracować z wewnętrznym krytykiem, przekształcając jego destrukcyjną energię w konstruktywną. Jak wykorzystać odzyskaną i uwolnioną energię wewnętrznego krytyka w realizacji celów i marzeń. Liczne sposoby – w tym terapia sztuką !
- jak pracować z wewnętrznym krytykiem z samą/ym sobą oraz z klientami
GDZIE: Online na zoom w całym świecie
- Warsztat i praktyka online.
Warsztat (online) będzie nagrywany i dostępny, co jest ważne, gdybyś nie mógł/ nie mogła uczestniczyć w czasie rzeczywistym (chociaż zawsze lepiej być obecnym/obecną) !
KIEDY: 25 czerwca (sobota) w godz. 10:00 – 18:00

PO CZEMU: 290 zł
(ALE
zniżka dla osób, które również uczestniczą w niedzielnym warsztacie „Sztuka i magia transformacji konfliktów w relacjach – 250 zł /czyli 500 zł za dwa dni szkoleń/
link z opisem warsztatu o pracy z konfliktem: https://robertpalusinski.blogspot.com/2022/05/sztuka-i-magia-transformacji-konfliktow.html ).
Płatność przelewem: Wydawnictwo JUNGPRESS - Robert Palusiński
58 1140 2004 0000 3402 7990 1838
w przelewie proszę podać twój email oraz dopisek KRYTYK lato 2022
Uwaga:
UWAGA ! UWAGA!
Ze względu na RODO należy wypełnić formularz oraz podać konieczne zgody !
tutaj link do formularza:
https://forms.gle/qKTuD6NBK3x2WMKk7


czwartek, 23 grudnia 2021

Czym jest Cień i jak z nim postępować ? (pierwszy krok indywiduacji)

 3-częsciowy warsztat on-line z dostępem do nagrań video i ćwiczeń (dla uczestników/uczestniczek)

Cień w rozumieniu psychologii C. G. Junga, to nasze różne wewnętrzne/psychiczne części lub aspekty, które w jakiś sposób stłumiliśmy bądź wyparliśmy w trakcie życia. Są one "odsyłane" do nieświadomości lub - mówiąc metaforycznie - ukryte w Cieniu ...

Świadoma integracja treści cienia wywiera potrójny efekt:

1.  Powiększa sferę aktywności ego, uelastycznia nasze poczucie "ja".

2. Uwalnia energię zużywaną do utrzymywania dysocjacji i wypierania cech związanych z cieniem. Integrując kolejne aspekty, elementy umieszczone przez długi czas w Cieniu jednostka często czuje, jakby zaczynała nowe życie.

3. Integrując swój cień, choćby w małym stopniu, osoba wpływa korzystnie na swoje otoczenie oraz świat wyraźnie poprawiając swoje rozumienie i komunikację z innymi.

"Człowiek, który ma dość odwagi, aby cofnąć wszystkie swoje projekcje (...) wie, że cokolwiek jest złego w świecie, istnieje także w nim samym; jeśli tylko nauczy się dawać sobie radę z własnym cieniem, to uczyni coś istotnego dla świata. Uda mu się wówczas odpowiedzieć przynajmniej na maleńką cząstkę nierozwiązanych problemów dnia dzisiejszego." 
(C. G. Jung w „Psychologia a religia”) 

 W dzieciństwie, wskutek przeróżnych interakcji z najbliższym otoczeniem podejmujemy decyzje, które określają „kim jestem", a kim „nie jestem”. Stwierdzamy, „jestem tym" lub „nie jestem tamtym". Cechy, na które się zgadzamy, które akceptujemy określają „kim jestem", a to tworzy naszą tożsamość, nasze „ja” ...
Jednak cechy/aspekty, o których mówimy "nie jestem 'tamtym' ” nie znikają całkowicie, lecz przemieszczają się w strefę cienia lub obrazowo mówiąc spakowane są do „worka” który dźwigamy na plecach...
Praca z Cieniem pozwala odnajdywać ukryte w nieświadomości talenty, moce oraz słabości, a nawet wewnętrznych "sabotażystów". Dzięki pracy z cieniem wyparte i nierozpoznane wcześniej cechy stają się cennymi skarbami lub darami, których niedane nam było wcześniej zauważyć.

art.: Nazanin rasul Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Wikimedia)W trakcie warsztatu będziesz mieć okazję odkryć jakie skarby ukrywają się w twoim Cieniu oraz poznasz sposoby integrowania energii oraz zasobów Cienia.
Jak?
Będziemy się spotykać przez 3 kolejne wtorki wieczorem w godz. od 20:00 – 22:00 w grupie on-line na platformie „zoom”, co daje możliwość interaktywnego współuczestniczenia, równoległego widzenia i słyszenia się na dowolnym urządzeniu.
WAŻNE: jeśli nie będziesz obecny/a w danym terminie – treść kursu oraz materiały zostaną nagrane i będą dostępne dla uczestniczek/ów!
Kiedy?
Zaczynamy we wtorek, w pełnię 18 stycznia 2022 – kończymy w czasie nowiu 01 lutego 2022

Co i jak na tym szkoleniu?
Każde spotkanie będzie trwać 2 godziny – pierwsza godzina zostanie przeznaczona na inspirujący wykład, przykłady, wiedzę, zaś druga część na pracę z konkretnymi krokami w pracy z cieniem, na ćwiczenia, pytania i odpowiedzi oraz porady w przypadku ewentualnych trudności. Seminarium będzie inter-aktywne. Tematy i zagadnienia są tak przygotowane, że nawet najwięksi laicy mogą bardzo wiele skorzystać a fachowcy dowiedzieć się nowych rzeczy!
Będą zadania zarówno w trakcie sesji, ale także (lub przede wszystkim !) i w przerwach pomiędzy nimi.
Ogólny plan 3 spotkań:
1. Pierwsze spotkanie będzie głównie „edukacyjne” , i niezmiernie ciekawe, czyli: co to jest Cień w psychologii C. G. Junga? Musisz wiedzieć, z czym masz do czynienia ! Na początek poznamy metody budujące poczucie bezpieczeństwa w pracy z cieniem, co także jest niezwykle ważne. Poznamy podstawowe zasady psychologii jungowskiej i archetypowej i jak się je stosuje w praktyce. Np.:
- Czym jest cień osobisty oraz cień zbiorowy. Jak może wyglądać mój cień...
- Cień w snach oraz cień na co dzień - jego wyraźne oraz subtelne przejawy.
- Cień w baśniach i mitach
- Jakie błędy popełniają nawet doświadczeni terapeuci w pracy z cieniem i jak ich unikać…

2. Drugie spotkanie będzie polegać na poznawaniu techniki oraz metod pracy z cieniem i ich zastosowaniu w praktyce, w codziennym życiu. Opowiemy także o cieniu w związkach, rodzinie, relacjach, instytucjach i w świecie ! … Poznamy metody integrowania cienia.

3. Trzecie spotkanie będzie o szerszym kontekście pracy z Cieniem, czyli praca z cieniem jako pierwszy krok procesu indywiduacji. Ale główny nacisk położymy na doskonaleniu i dalszym poznawaniu metod bezpiecznej i skutecznej samodzielnej pracy z Cieniem.
Łączny zakres szkolenie: 6 godzin.
Koszt całości: 290 zł
Płatność przelewam: Wydawnictwo JUNGPRESS - Robert Palusiński
58 1140 2004 0000 3402 7990 1838
w przelewie proszę podać twój e-mail oraz dopisek CIEŃ zima 2022
Uwaga:
UWAGA ! UWAGA!
Ze względu na RODO należy wypełnić formularz oraz podać konieczne zgody !
tutaj link do formularza:
https://forms.gle/fwXsaFVtg7fPuCo29

a tutaj filmowy-ilustrowany fragment o Cieniu z książki "Człowiek i jego symbole".
Z polskimi napisami - gorąco polecam 🙂 : https://youtu.be/wJdF4qD8bkE
(pozdrawiamy kolegów z "Refleksja" !)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wJdF4qD8bkE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


więcej o Cieniu:
Obszar Cienia jest niewidoczny, pogrążony w mroku i stoi w sprzeczności z tym, co ego (tożsamość osobowa) sądzi o sobie. Jung opisał negatywny aspekt cienia jako "sumę wszystkich tych nieprzyjemnych cech, które lubimy ukrywać". Kiedy "ego" nie może postrzegać cienia wewnętrznie, we własnych snach i fantazjach, nieuchronnie postrzega go jako coś zewnętrznego, coś poza "sobą". Dzieje się tak dzięki spontanicznemu procesowi zwanego projekcją, gdy widzimy w innych nasze własne, ukryte w nieświadomości cechy.
Projekcji nie tworzy się świadomie. Raczej spotykamy je w otaczającym świecie. Nasze projekcje "zmieniają świat w replikę [naszej] własnej twarzy", co w efekcie izoluje nas od otoczenia, tworzy informacyjną bańkę "śniąc świat, którego rzeczywistość pozostaje nieosiągalna". Im bardziej utożsamiamy świat z naszymi projekcjami, tym mniej widzimy, czym on jest w rzeczywistości.
Podobnie jak treść każdego kompleksu, zawartość cienia posiada wielki ładunek emocjonalny. Emocje przydarzają się spontanicznie. Trudno je wykreować - nikt ich nie świadomie nie stwarza. Kiedy zauważamy w innych, czego nie potrafimy zaakceptować w sobie, ogarnia nas uczucie pochodzące w dużej mierze z cienia.
Ponadto osoby uruchamiające nasze projekcje, dotykają naszej nieświadomości - obszarów, w których najsłabiej sobie radzimy. Z reguły nie chcemy widzieć własnego cienia i na pewno nie chcemy z nim współpracować. Cień jest doświadczany jako coś irracjonalnego. Osoby, na które projektujemy nasz cień, są postrzegane w podobny sposób: jako bezużyteczne, bezradne, irracjonalne, agresywne czy niebezpieczne lub wspaniałe, czy niesamowite!
Nieświadome lokowanie cienia w innych osobach, to jeden podstawowych problemów w relacjach ze światem i ludźmi. Ale z cieniem wiąże się kolejny ważny element. Jest to potężny ubytek w naszym potencjale i posiadanych zasobach energii. Potrzeb sporo sił, aby skutecznie tłumić bądź wypierać niechciane impulsy czy tendencje...
No i na koniec:
nasz największy potencjał, zdolności, talenty również mogą ukrywać się w cieniu !
W takich przypadkach mówimy o pozytywnej stronie/aspekcie Cienia.
interesujące - warte przeczytania:

A może jesteś matką (ojcem, rodzicem) i spotkałaś swój cień w odbiciu własnych dzieci ?
Analityczka jungowska Lisa Marchiano w książce "MOTHERHOOD
Facing and Finding Yourself" poświęca sporo miejsca cieniom macierzyństwa:
„Gdy będziemy matką, napotkamy próby i wysiłki nie mniej zniechęcające niż te z mitycznymi bohaterkami. Jeden z te próby prawdopodobnie będą wymagały od nas spotkania z tymi aspektami nas samych, które są odpychające, godne ubolewania, a nawet nieprzyjemne.
Spotkanie części siebie, których wolelibyśmy nie uznawać, jest koniecznym etapem rozwoju psychicznego. Najprawdopodobniej zauważymy te części nas samych, widząc je najpierw u innych ludzi, widząc nasze najbardziej pogardzane cechy jako należące do osób wokół nas. Jeśli będziemy mieli dzieci, nieuchronnie będziemy rzutować na nie nasze najgorsze cechy. Wszyscy rodzice od czasu do czasu widzą najbardziej pogardzane części samych siebie, które są niesione przez ich dzieci. Jeśli potrafimy pozostać w relacji z naszymi dziećmi, gdy to się stanie, to zyskamy możliwość poznania i zaakceptowania najmniej lubiane części nas samych — części, które Jung nazywany naszym Cieniem.”
obraz: Marie Amelie Cogniet - "Matka i jej dziecko", Francja XIX w.

"Obrazy cienia wydają się nieść negatywne wrażenie, chociaż jak już wspomniałem wcześniej, to także może okazać się iluzją opartą na pierwotnej dysocjacji treści cienia od niedojrzałego ego w dzieciństwie. Dziecko nie posiada autonomii dorosłego i potrafi oddzielać od siebie absolutnie dobrą część ego, spychając ją w strukturę cienia, aby dostosować się do sytuacji rodzinnej lub społecznej, która sama z siebie jest neurotyczna (lub po prostu wyraża przejściową sytuację w rodzinie).
Jeśli w ramach korekty tożsamość cienia nie zostanie później wprowadzona do świadomości, to cechy pozostające w cieniu są trudno dostępne dla ego w jego normalnym funkcjonowaniu. Każdy rodzaj psychoterapii angażuje się w jakimś stopniu we wnoszenie cienia do świadomości oraz w podejmowanie dojrzalszej decyzji co do jego przydatności po włączeniu do dominującej tożsamości ego. Jeśli nie udaje się zintegrować cienia, to jego treść jest zwykle rzutowana na innych (zazwyczaj tej samej płci co ego), dostarczając irracjonalnych przeszkód w relacjach."

James A. Hall psychiatra, analityk jungowski


"Bag Lady" - czyli, gdzy Cień łączy się z dyskryminacją ...
"Wraz z ageizmem projektujemy nasze negatywne fantazje o „starym”: brzydki, kruchy, natarczywy, przestarzały. Prowadzą one do protekcjonalności i stereotypów: chciwe staruchy, stare dziady, nie nadążający, niech się pasą.
A kiedy miliony młodych ludzi projektują to, czego obawiają się w starzeniu się, na starszych, ci drudzy próbują wyglądać i zachowywać się tak, jakby byli młodsi! Stąd epidemia marketingu przeciw-starzeniowego, reklamy, chirurgii estetycznej i hormonalnej terapii zastępczej. Co więcej, kiedy starsi przyzwyczajają się do stereotypu, który dewaluuje ich oraz ich całe życie pełne umiejętności i mądrości, tworzy się uwewnętrzniony age'ista.
Mój cień bezdomnej staruszki lub cień postaci „kobiety z torbami” to epidemiczny obraz uwewnętrznionego age'izmu kobiet w naszej kulturze. W 2016 roku Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Allianz przeprowadziło ankietę, z której wynika, że ​​prawie połowa wszystkich ankietowanych kobiet stwierdziła, że ​​często lub czasami obawia się utraty pieniędzy i bezdomności, niezależnie od poziomu dochodów. Strach przed zostaniem "bezdomną staruchą" był najwyższy wśród kobiet samotnych i rozwiedzionych. Ale był również obecny wśród osób o wysokich dochodach. Zatem nie byłam sama, niosąc tę ​postać z Cienia. Musiałam zrozumieć jego zakorzenienie w kulturze."
Connie Zweig
ilustracja - rzeźba w Londynie ! [wikimedia commons photo:
allen watkin from London, UK]


"Całość treści naszej nieświadomości jest nieustannie projektowana na otoczenie i jedynie dzięki rozpoznaniu pewnych cech należących do obiektów jako projekcji lub imago możemy rozróżnić je od cech rzeczywistych tych obiektów. (...) Cum grano salis pomyłki, do których się nie przyznajemy, zawsze dostrzegamy u naszego oponenta. Doskonałym przykładem są wszystkie sprzeczki między bliskimi. Dopóki nie posiądziemy nadzwyczajnego poziomu samo-świadomości, dopóty nie przebijemy się przez własne projekcje i jesteśmy zmuszeni do zanurzania się w nich. Wynika to z faktu, że umysł w swym naturalnym stanie skłania się ku istnieniu takich projekcji.” [Jung: "General Aspects of Dream Psychology," par. 507.]"
Jung w (co ciekawe) pracy "Psychologie und Religion"
pisał:
"Człowiek, który ma dość odwagi, aby cofnąć wszystkie swoje projekcje (...) wie, że cokolwiek jest złego w świecie, jest także w nim samym; jeśli tylko nauczy się dawać sobie radę ze swoim cieniem, to uczyni coś istotnego dla świata. Uda mu się wówczas odpowiedzieć przynajmniej na maleńką cząstkę nie rozwiązanych problemów współczesności."
Atoli zarówno on (czyli Jung pod koniec życia) jak i np. Marie Louse von Franz byli pesymistycznie nastawieni co do przyszłości naszego gatunku, a nawet co do przetrwania całej planety. Praktyka sprawiła, że raczej nie wierzyli w możliwość wycofania projekcji Cienia zwłaszcza w aspekcie zbiorowym i skłaniali się do wizji autodestrukcji świata w przewidywalnej przyszłości (50 do 100 lat licząc od końca lat 50-tych XXw)
Jung oraz inni (w dużej liczbie) analitycy zdecydowanie nie są przedstawicielami hurra-optymistycznego, "życzeniowego" podejścia (typu: jak będziesz o czymś myśleć pozytywnie i bez wątpliwości, to się spełni...).
Tym niemniej: jeśli "na poważnie" zajmiesz się pracą nad sobą i na przykład przyznasz się do tego, że to co widzisz w świecie jako "zło" (oraz najwspanialsze "dobro"!) jest również ( a może głównie) w tobie -- to wówczas pracujesz także dla dobra świata. Dla wzrostu jego świadomości i dla zredukowania szaleństwa w świecie. ...


"Cień jest tym, czego nasze ego nie chce, abyśmy byli. Dlatego jest wykluczony ze świadomości, ponieważ niesie zagrożenie, ból, skrępowanie lub destabilizację. Tak więc Cień zostaje „oddzielony”, jakby nie istniał. Bądźcie jednak pewni, że pozostaje w nas, że tak powiem, w ciemności i umacnia się poprzez dziwaczne, impulsywne zachowania, projekcje na innych, przejęzyczenia czy przemoc.
Zawsze, gdy czujesz zazdrość, pożądanie, urazę lub zawiść wobec innych, możesz być pewien, że uaktywnił się twój Cień. Czując się niekomfortowo z tymi emocjami, mogą zdarzyć się cztery rzeczy: możemy (1) je stłumić, (2) rzutować na innych, (3) zostać przez nie pochłoniętymi lub (4) wnieść je do świadomości i zintegrować w bardziej złożony , trafniejsze, zdrowsze poczucie siebie.
C.G. Jung wierzył, że najlepszą rzeczą, jaką każdy z nas może uczynić dla świata, jest zrobienie czwartej rzeczy: zintegrowanie naszego własnego Cienia, zdjęcie z barków świata naszej osobistej części ciężaru. Ale tutaj też spotykamy jedno z naszych największych wyzwań psychologicznych." ...
James Hollis - analityk jungowski


wtorek, 19 października 2021

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

O wewnętrznym krytyku

Jedna z części szkolenia "wiosna z POP" - cyklu 12 spotkań cotygodniowych. O wewnętrznym krytyku znajdziecie już wpisy tutaj i tutaj oraz tutaj. Miłego oglądania, słuchania, czytania ...

czwartek, 15 kwietnia 2021

Po co mandala ...
C. G. Jung w "Mysterium coniunctionis":

 Jak powietrze otula Ziemię, tak podług dawnego wyobrażenia anima otula świat. Jak już tego dowiodłem gdzie indziej, Merkuriusz we współczesnej terminologii najbardziej pokrywa się z pojęciem nieświadomości. Jeśli podstawimy pod to równanie ów termin, wówczas recepta uzyska brzmienie: weźmij nieświadomość w jednej z jej najbliższych ci form – czyli na przykład w formie spontanicznej fantazji, marzenia sennego, spontanicznego nastroju, afektu itp. – po czym przystąp do operacji na niej, czyli poświęć tej substancji szczególną uwagę, skup się na niej i obserwuj obiektywne zmiany, jakie w niej zachodzą. Nie zaniechaj pilnej obserwacji tego procesu, śledząc uważnie i starannie dalsze przemiany spontanicznej fantazji. Strzeż się przy tym przede wszystkim jakiejkolwiek ingerencji zewnętrznej, w wyniku czego do substancji tej mogłyby się wedrzeć jakieś obce jej treści, albowiem obraz fantazji „ma w sobie wszystko, czego mu potrzeba”[136]. W ten sposób będziesz pewny, że nie masz do czynienia ze świadomą ingerencją jakiejś obcej ci woli, lecz że przez cały czas pozostawiałeś wolną rękę nieświadomości. Mówiąc krótko, wydaje nam się, że operacja alchemiczna stanowi ekwiwalent pewnego procesu psychologicznego – procesu aktywnej imaginacji.

czwartek, 4 marca 2021

O polskiej terminologii stosowanej w przekładach książek o teorii poliwagalnej

W polskich przekłądach książek o teorii poliwagalnej zastosowano nieprawidłowe moim zdaniem nazewnictwo.

te nieprawidłowości (ale niekoniecznie błędy!) są niestety powielane przez wiele osób, przez co często mamy problem ze zrozumieniem tej teorii. 

wtorek, 2 marca 2021

Wiosna z Psychologią Zorientowaną na Proces online. (Podstawy i zastosowanie)

 Uczestnicząc w tym szkoleniu, dowiesz się o najważniejszych elementach, technikach terapeutycznych i zasadach tworzących Psychologię Zorientowaną na Proces (inna, używana nazwa to: „Psychologia procesu”) oraz jak je stosować w terapii i na co dzień !

ZAPISZ się:
https://forms.gle/8FSmM2VC56Kyviwv7

„Proces” w rozumieniu Arnolda Mindell’a (twórcy tego nurtu) to ciągła aktywność nieświadomości, która oddziałuje na codzienną rzeczywistość chwila po chwili poprzez nasze działania, sny, ciała, związki i zdarzenia.


Szkolenie jest skierowane do wszystkich; czyli zarówno do osób „początkujących”, jak i zaawansowanych, w tym terapeutów/ek, coach'ów itd., którzy/które chcą zobaczyć i doświadczyć podejścia, technik oraz interwencji używanych w Psychologii Zorientowanej na Proces (w skrócie POP) oraz jak można je adoptować do innych nurtów terapeutycznych.
Zobaczymy jak sięgać do zasobów nieświadomości, z delikatnością, szacunkiem, i łagodnością, by dzięki temu stawać się całością.

Unikatowe podejście POP polega (m. inn.) na tym, że nie ma ono na celu „uzdrowienia” ! Zamiast tego, dzięki lepszemu zrozumieniu kontekstu, POP włącza czynniki „zaburzające” w obszar świadomości i pełniejszej osobowości człowieka. To, co początkowo wydaje się symptomem, trudnością bądź przeszkodą często okazuje się nowym zasobem, a nawet skarbem!
Będziemy także odnosić się do psychologii C. G. Junga - czyli do korzeni i podstaw POP (Psychologii Zorientowanej na Proces) obserwując w jakim stopniu psychologia głębi jest obecna w tym nurcie ...

Całe szkolenie trwa 12 tygodni, a dokładnie od drugiego dnia Wiosny – prawie do Jej końca ... [czyli od 23.03.2021 – do 14.06.2021 r.]


Ramowy zakres tematów szkolenia, czyli:

Co będzie w ciągu 12 tygodni?

 

 Początki psychologii zorientowanej na proces

Śniące ciało - związek symptomów i snów

“Progi” i granice 

Krytyk wewnętrzny i inni

Praca ze snem, proces śnienia

Mit życiowy – (sny z dzieciństwa i sny inicjalne)

Praca z ciałem i ruchem

Relacje i związki w ujęciu POP 

Praca z uzależnieniami i tendencjami do uzależnień

Trauma, trans i odmienne stany świadomości

Samodzielna praca wewnętrzna

POP a świat i duchowość

Twórczość zorientowana na proces
W ramach szkolenia korzystamy z:
  • - Nagrań wideo i audio do samodzielnej nauki we „własnym” czasie (opcja 1, opcja 2 oraz 3). Będziesz je otrzymywać co tydzień. Zobaczysz i posłuchasz, kiedy będzie ci najwygodniej, tyle razy, ile zechcesz. Łącznie otrzymasz ponad 12 godzin nagrań, ćwiczeń, wykładów.
  • - Warsztat i praktyka online (opcja 2 oraz 3): raz na dwa tygodnie spotkamy się online bezpośrednio na „zoom”, w małej grupie (do 12 osób!). W bezpośrednim kontakcie będziemy doskonalić umiejętności wynikające z poznanego materiału poprzednich 2 sesji (2 tygodni). Tutaj także będzie czas na pytania, odpowiedzi i wskazówki!    Warsztat on-line oprócz pogłębienia i ugruntowania wiedzy z mijających 2 tygodni będzie zawierać także ćwiczenia integrujące pokazujące w praktyce jak wprowadzać teorię w życie. Te Warsztaty (online) będą nagrywane i dostępne, co jest ważne, gdybyś nie mógł/ nie mogła uczestniczyć w czasie rzeczywistym (chociaż zawsze lepiej być obecnym/obecną) !
  • - Sesje „pytania i odpowiedzi” (opcja 2 oraz 3): raz w tygodniu będę odpowiadać na zadane pytania dotyczące poznanego materiału na specjalnym live’ie (na FB) – zazwyczaj 3 dni po przesłaniu materiałów dla danego tygodnia. Dzięki temu wszelkie niejasności czy wątpliwości zostaną rozwiane.
  • - „Tajna” grupa FB (opcja 2 oraz 3)  będzie okazją, do spotkania osób, które mają podobne zainteresowania, co będzie sprzyjać wymianie doświadczeń, zawieraniu znajomości, inspiracjom oraz będzie okazją do wzajemnego wspierania się.

Szkolenie potrwa nieco ponad 12 tygodni w czasie Wiosny !
Wiosna – to pora roku pozwalająca rozwijać się i zakwitać, co skutkuje wydawaniem owoców latem i jesienią ! 🙂 ...

czwartek, 10 grudnia 2020

Spotkania z Duszą: jungowska aktywna imaginacja drugi "sezon" !

 Druga edycja [szkolenie 8 tygodni online live!]

"Musimy po prostu słuchać o czym spontanicznie przemawia psyche. (...) Nie potrafimy wiedzieć lepiej niż nieświadomość i jej intymność. Istnieje uczciwa szansa na znalezienie tego, czego na próżno szukamy w naszym świadomym świecie. Gdzie indziej miałoby się to znaleźć?"
C.G. Jung

Peter Birkhäuser: "Wewnętrzne spojrzenie"

"Spojrzenie wewnątrz ujawnia dziwne postacie: pożerającą czarownicę, piękną kobietę otoczoną wężem, symbol duchowej mocy i odnowy. Istnieje wiele innych obrazów, które mówią o sile kobiecej zasady i mocy twórczej, o ile mężczyzna o odsłoniłby oczy i się rozejrzał. Artysta często śnił o starej kobiecie, przed którą musiał uciec, aby skontaktować się ze swoimi twórczymi energiami."
opis: by Jungian analyst Dean Frantz

wtorek, 10 listopada 2020

O rozumieniu snów"W psychologii jungowskiej każde marzenie senne jest opowieścią lub stoi za nim opowieść. Ponadto każdy kompleks to także opowieść. Aby zrozumieć sen, staramy się zrozumieć jego opowieść oraz jak to jest dla nas i bohaterów we śnie, znajdować się w tej konkretnej historii. Tak więc patrząc na sny, obserwujemy Klasyczną Strukturę Marzeń Sennych.
Klasyczna struktura marzeń sennych:

1. Początkowe miejsce - czas i m-ce akcji - sytuacja, początek;
2. Komplikacje, przebieg akcji, występujące komplikacje lub brak działania;
3. Punkt kulminacyjny akcji, sytuacja, która jest punktem zwrotnym;
4. I wreszcie patrzymy na efekt/skutek, co zostało rozwiązane, podkreślone lub pozostawione nierozwiązane.

Innymi słowy, patrzymy na sen z punktu widzenia klasycznej, struktury dramatycznej. Ta perspektywa, traktująca sen jako opowieść, pomaga nadać sens biegowi zdarzeń. Na przykład zaczyna się sen i jestem w domu z dzieciństwa. Kiedy piszę swoje skojarzenia ze snem, napiszę o tym, jak to było być w moim dzieciństwie w domu i zastanawiam się, dlaczego i w jakim sensie/stopniu wciąż jestem w tej sytuacji z dzieciństwa.
Gdy przechodzę przez to marzenie senne w ten sposób, kolejno zdanie lub obraz po sobie, będę wzmacniać sen otwierając szerszą historię, jego opowieść również i na mnie osobiście wywrze większy wpływ. Sny przypominają nam, aby zwrócić uwagę na opowieść naszego życia i łączą nas z nią. Marzenia senne z postaciami z cienia opowiadają nam historie o naszej tożsamości. Marzenia z postaciami animy lub animusa opowiadają nam historie o naszych relacjach z nami samymi i z innymi. Marzenia o obrazach archetypowych mówią o przeznaczeniu, transformacji, głębokim uzdrowieniu i innych problemach duszy. A jeśli rozwiniemy prawie każdy sen w wystarczającym stopniu, to zwykle dojdziemy do głębszego tematu, wzorca archetypowego."
- analityk jungowski Bud Harris, Ph.D.
obraz:
"Sen" Henri Rousseau