Góra lodowa organizacji, partycypacja oraz inteligencja emocjonalna...

Ciekawy fragment artykuł - napisany przeze mnie przed 7 - 8 laty...
Polecam :
http://deep-democracy.blogspot.com/2011/01/gora-lodowa-organizacji-partycypacja.html

Komentarze