wtorek, 1 czerwca 2010

ANTY - PEDAGOGIKA JUNG'a

"If there is anything we wish to change in the child,
we should first examine it and see whether it is not
something that could better be changed in ourselves."
- Carl G. Jung

"Jeśli chcielibyśmy coś zmienić w dziecku,
powinniśmy najpierw sprawdzić to "coś" i dostrzec
czy nie jest to element, który lepiej byłoby zmienić w sobie"
- Carl G. JungJung działał równolegle w czasie i przestrzeni z innym wielkim psychologiem A. Adlerem na tym samym obszarze - w Szwajcarii. Adler kładł wielki nacisk na uspołecznienie dzieci oraz na ich wychowanie, zdrowy rozwój jako podstawę zdrowia psychicznego. Kiedy zatem pytano Junga, jak należy postępować z dziećmi (a miał ich pięcioro z Emmą Jung - także analityczką, psychoterapeutką, a potem kilkanaścioro wnuków i prawnuków) odpowiadał, że nie trzeba nic specjalnego robić. Dlaczego? Bo dzieci - zwłaszcza w pierwszych kilku latach - życia są zanurzone w nieświadomości, nie różnicują się od otoczenia, zwłaszcza matki a zatem przede wszystkim reagują na sygnały STAMTĄD (z nieświadomości) płynące. Jeśli więc sami coś ze sferą nieświadomości nie uczynimy, nie będziemy nad tą sferą pracować, aby stać się bardziej spójnymi i uważniejszymi ludźmi, to i tak nasze "świadome" "programowe" plany oddziaływania na dzieci nie mają szans realizacji w dłuższym okresie czasu i mogą się okazać raczej szkodliwe. Najlepsze co możemy zrobić dla naszych dzieci, to pracować sami nad sobą i jak najmniej przeszkadzać dzieciom w ich własnym rozwoju !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !