wtorek, 11 czerwca 2024

Arnold Mindell. Tao of creativity / Interview with Arnold and Amy Mindel...


Arnold Mindell - mój nauczyciel psychoterapii i taoizmu nie występuje już pod tym nazwiskiem w określonym, skupionym miejscu. Stał się funkcją falową przed jej pomiarem. Sądzę, że spodobałby mu się taki właśnie opis jego obecnego stanu ...
Załączony film jest piękny i dość niedawny (2019) z Arnym i jego małżonką Amy Mindell. Film - wywiad w ich domu w Yachats (OR) porusza dość obszerne tematy i jest żywym przekazem znad oceanu.
Jest po angielsku, jednak kliknięcie w "tekst" pozwala wybrać (automatyczne) tłumaczenie także na język polski.
Polecam gorąco

a tu rodzaj podsumowania - o czym jest:
- [00:05](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=5s) 🎶 Arnold i Amy Mindellowie - wprowadzenie do ich życia i pracy - Wprowadzenie do życia Arnolda i Amy Mindellów oraz ich pracy jako psychologów i terapeutów, - Arnold Mandell, fizyk z zamiłowania, przeszedł do psychologii pod wpływem C.G. Junga, rozwijając psychologię procesową. - Amy Mindell koncentruje się na twórczości i meta-umiejętnościach terapeutycznych, wykorzystując sztukę, muzykę i lalki. - [02:05](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=125s) 🌌 Arnold Mandell - droga od fizyki do psychologii - Arnold Mandell opowiada o swoim przejściu z fizyki do psychologii, - Zainteresowanie fizyką i psychologią od dzieciństwa. - Połączenie nauk przyrodniczych z badaniami nad świadomością i snami. - [05:37](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=337s) 🎭 Amy Mindell - od tańca i teatru do psychologii procesowej - Amy Mindell dzieli się swoją drogą od tańca i teatru do psychologii, - Studia taneczne jako fundament kreatywności. - Odkrycie pracy nad procesem w psychologii, łączącej ruch i kreatywne metody. - [11:20](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=680s) 🛡️ Praca z ciałem i symboliką snów w procesowej psychologii - Omówienie pracy z ciałem i interpretacji snów w psychologii procesowej, - Użycie symboliki snów do głębszego zrozumienia problemów zdrowotnych. - Integracja medyczna z psychologiczną dla poprawy jakości życia. - [15:50](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=950s) 🌊 Koncepcja snów w codziennym życiu i jej znaczenie - Wyjaśnienie, jak sny są obecne w codziennym życiu i ich znaczenie, - Postrzeganie "snów" jako procesu twórczego w życiu codziennym. - Wykorzystanie snów jako wskazówek do rozwiązania problemów i zwiększenia samoświadomości. - [17:15](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=1035s) 🤝 Zastosowanie psychologii procesowej w negocjacjach i konfliktach - Praktyczne zastosowanie psychologii procesowej w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów, - Uświadomienie sobie podwójnych sygnałów w komunikacji interpersonalnej. - Zastosowanie zrozumienia snów i nieświadomych procesów w dyplomacji i negocjacjach. - [21:01](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=1261s) 🎨 Kreatywność i procesy twórcze w psychologii procesowej - Jak psychologia procesowa wspiera procesy twórcze i kreatywność, - Wykorzystanie spontanicznych inspiracji do rozwijania kreatywnych pomysłów. - Praktyczne techniki, jak np. pracy z ruchem i symbolicznymi wyobrażeniami, aby rozwijać potencjał twórczy. - [28:11](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=1691s) 🧦 Kreatywność dla każdego - Kreatywność jest dostępna dla każdego, nie tylko dla artystów. - Proces twórczy można uruchomić nawet za pomocą prostych przedmiotów, takich jak skarpetka. - Bycie otwartym na nieoczekiwane i granie z ideami może prowadzić do głębszego samopoznania. - [33:12](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=1992s) 🗣️ Procesowość w pracy terapeutycznej - Procesowa terapia wymaga głębokiego zaangażowania i empatii terapeuty. - Adaptacja do stanu i potrzeb klienta jest kluczowa dla skutecznej terapii. - Emocje i doświadczenia klienta są centralnym punktem pracy, a terapeuta pełni rolę wspierającą. - [45:17](https://www.youtube.com/watch?v=llKrkwNnlw4&t=2717s) 🌌 Integracja śmierci i procesu życiowego - Śmierć jest integralną częścią życia, a proces jej akceptacji jest kluczowy dla pełni życia. - Praca z pacjentami na krawędzi życia przynosi głębokie doświadczenia osobiste i terapeutyczne. - Rozwój osobisty poprzez integrację myśli o śmierci może prowadzić do głębszego zrozumienia i akceptacji życiowych wyzwań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !