niedziela, 3 marca 2013

Energia i frustracja w trakcie terapii

Poniżej (po angielsku i po polsku) bardzo inspirujące słowa Marie Louise von Franz - polecam pod rozwagę zarówno terapeuów/ek jak i (PRZEDE WSZYSTKIM) klientów/ek:

“Without the fire of emotion no development takes place and no higher consciousness can be reached.”

“If someone in analysis is dispassionate about it and does not suffer – if there is neither the fire of despair nor hatred nor conflict nor fury nor annoyance nor anything of that kind – one can be pretty sure that not much will be constellated and it will be a ‘blah-blah’ analysis forever. So the fire, even if it is a destructive sort of fire – conflicts, hatred, jealousy, or any other affect – speeds up the maturing process and really is a ‘judge’ and clarifies things.”
in: "The Interpretation of Fairy Tales"
by Marie-Louise von Franz"Bez ognia, emocji nie jest możliwy żaden rozwój i nie jest możliwe osiągnięcie wyższego pułapu świadomości."


"Jeśli ktoś jest w procesie analizy beznamiętny i nie cierpi - jeśli nie pojawia się ani ogień, ani nienawiść ani rozpacz, ani konflikt, ani wściekłość, ani rozdrażnienie,  ani nic w tym rodzaju - można być niemal pewnym, że niewiele z tego się ukształtuje i będzie to niekończąca się analiza typu "bla-bla". Zatem ogień, nawet jeśli jest to destrukcyjny rodzaj ognia - konflikty, nienawiść, zazdrość, lub dowolny inny afekt - przyspiesza proces dojrzewania i staje się prawdziwym testem  oraz zjawiskiem  ujawniającym wiele spraw."
w: "The Interpretation of Fairy Tales"
by Marie-Louise von Franz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !