Posty

ZNAKI CZASÓW3: synagoga w Orli 10.08.2011.

ZNAKI CZASÓW2: synagoga w Orli 10.08.2011.

ZNAKI CZASÓW: synagoga w Orli 10.08.2011.

Zdewastowana Synagoga w Orli 10 08 2011 Koincydencje 2

KOINCYDENCJE ...