Zdewastowana Synagoga w Orli 10 08 2011 Koincydencje 2

Zrobiłem jeszcze filmy (poniżej).
Dziś już wszystko zamalowane ...

Komentarze