ZNAKI CZASÓW2: synagoga w Orli 10.08.2011.

Komentarze