sobota, 29 maja 2010

O Historii i przeszłości ...

We know, in the case of the person,
that whoever cannot tell himself [or herself] the truth about his past
is trapped in it,
is immobilized in the prison of his undiscovered self.
This is also true of nations.

» James Baldwin


Jeżeli chodzi o jednostkę, to wiemy, że
jeśli ktoś nie potrafi opowiedzieć prawdy o swojej przeszłości,
to jest przez nią zniewolony
unieruchomiony w więzieniu nierozpoznanych części siebie.
To samo odnosi się do narodów.


James Baldwin

James Baldwin(1998): Collected Essays. NY: Library of America. str. 670

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !