piątek, 18 grudnia 2009

ZNOWU JUNG ...


C.G.JUNG


Today humanity, as never before, is split into two apparently irreconcilable halves. The psychological rule says that when an inner situation is not made conscious, it happens outside, as fate. That is to say, when the individual remains undivided and does not become conscious of his inner contradictions, the world must perforce act out the conflict and be torn into opposite halves. / C.G. Jung 1959

czyli po polsku:

"Obecnie ludzkość, jak nigdy wcześniej, jest podzielona na dwie połówki pozornie nie do pogodzenia. Psychologiczna zasada głosi, że kiedy sytuacja wewnętrzna nie jest uświadomiona, to wydarza się "na zewnątrz", jak los. Chodzi o to, że jeśli osoba jest niepodzielona i nie uświadamia sobie swoich wewnętrznych sprzeczności, świat musi z konieczności odegrać (za nią) ten konflikt rozdzierając się na dwie przeciwne sobie połówki."


i jeszcze:

«Całość mej pracy, wszystko, co osiągnąłem z pomocą umysłu i ducha, wyewoluowało z tych najwcześńiejszych snów i fantazji.»
"Wspomnienia, Sny, Myśli"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !