Warsztat "Dragon Dreaming" Krakow


Szkolenie - Warsztat:

Dragon Dreaming – Realizacja Marzeń i Planów poprzez Zarządzanie Projektem


27.04 - 28.04. 2019 r. w Krakowie:

w dniu 27.04.2019. – godz.: 9.00-18.00

w dniu 28.04.2019 – godz.: 10.00-17.00


Metoda Dragon Dreaming to precyzyjnie rozpisany proces zarządzania projektem ukierunkowany na realizację twórczych, wspólnych, zespołowych przedsięwzięć jak również na wspieranie organizacji (od najmniejszych do największych).
Jeśli masz jakieś marzenie, projekt lub plan przedsięwzięcia – to „Dragon Dreaming”, przy właściwym zastosowaniu, w 100 procentach gwarantuje realizację twoich/waszych marzeń !
Dzięki nowatorskiemu podejściu metoda sprawdza się szczególnie dobrze w „nowej ekonomii”, w małych grupach formalnych i nieformalnych, w przedsiębiorstwach społecznych, NGO-sach, kooperatywach, firmach zarządzanych projektowo i/lub partycypacyjnie oraz we wszelkich organizacjach uczących się, które mają świadomość nadchodzących zmian i potrafią się do nich dostosowywać. Jest przy tym równie skuteczna w nowoczesnym biznesie.
Dragon Dreaming to podejście systemowe, inspirowane kulturą Australijskich Aborygenów i najnowszymi, systemowymi teoriami zarządzania projektem (agile, start, scrum, Theory U, itp.). Jest to filozofia projektowania, która włącza każdy aspekt naszego życia opierając się na podejściu uczestniczącym, ekologicznym zrównoważeniu i elastycznościi oraz sprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektem, dzięki podejściu partycypacyjnemu, zaangażowanie oraz współodpowiedzialność za przedsięwzięcie staje się wspólną sprawą wszystkich uczestników/czek.
Podczas warsztatu Dragon Dreaming nauczysz się podstawowych założeń metody Dragon Dreaming i w praktyce będziesz mógł/mogła stworzyć podstawy projektu, który pozwoli w 100% zrealizować twoje marzenia.
Dragon Dreaming służy jednostkom, organizacjom, grupom, zespołom i społecznościom pomagając urzeczywistnić zdumiewająco efektywne przedsięwzięcia dzięki wykorzystaniu potencjału płynącego z dostępu do kolektywnej inteligencji.
W tej metodzie wszyscy uczestnicy potrafią całkowicie utożsamić się z projektem odkrywając możliwości, o których wcześniej nie wiedzieli (dzięki dotarciu do obszaru/zasobów, o których można powiedzieć: „nie wiem, że nie wiem”).
Przechodzenie przez cztery etapy projektu Wizję (Marzenia), Planowanie, Działanie i Świętowanie (Celebracja) jest pełne radości i zabawy. W Dragon Dreaming uważa się, że tylko takie podejście umożliwia uruchomienie potencjału całej zbiorowości.
Proces Dragon Dreaming wspiera najgłębsze wizje i motywacje każdego z uczestników, dzięki czemu osiągany jest efekt synergii i pełnej efektywności.

KONTAKT - skorzystaj z formularza po prawej stronie --->
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć:
- Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
- Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
- Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
- Jak wyznaczać i określać cele główne, cząstkowe oraz związane z nimi zadania.
- Jak tworzyć Karabirrdt (mapę realizacji projekt) dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
- Jak tworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.

Długość warsztatu: 17 godzin
Harmonogram:
Od Śnienia (Marzeń) do Planowania
Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
Tworzenie Kręgu – od indywidualnego do wspólnego Śnienia/Marzenia
Proces zmian
Metody diagnostyczne
Od Planowania do Działania
Tworzenie celów
Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
Refleksja, ewaluacja oraz powrót do Świętowania

Rozdanie świadectw :)
Inwestycja w trening: 400 zł
Rezerwacja miejsc - zaliczka 100 zł (skontaktuj się przez formularz!)
chociaż koszt szkolenia jest niższy od 500+ i znacznie niższy niż inne szkolenia z metod zarządzania projektem jak scrum, agile, lean itd. – to zapraszam osoby o niższych dochodach do kontaktu — inne rozwiązania od podanej kwoty są także możliwe!

Prowadzący: Robert Palusiński,

KONTAKT - skorzystaj z formularza po prawej stronie --->
o prowadzącym: psychoterapeuta, coach, facylitator pracy grupowej. Wprowadził do Polski metodę Dragon Dreaming. Od 2016 r.  uczy, doradza, pomaga oraz prowadzi warsztaty metody Dragon Dreaming w Polsce.
W latach 1998 – 2003 studiował w Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, szkolił się także w Londynie, Kopenhadze i Bratysławie. Od 2000r. roku regularnie prowadzi zajęcia, doradztwo, szkolenia i warsztaty, 
Więcej o Dragon Dreaming:  - zobacz wykład Roberta online:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !