JĘZYK SNÓW - poznawanie i wprowadzanie w życie (szkolenie online) !


JĘZYK SNÓW - poznawanie i wprowadzanie w życie”
8 – częściowe szkolenie
w ujęciu jungowskim z elementami psychologii archetypowej oraz zorientowanej na proces
(on-line: 8x2godz. – łącznie 16 godz.)

Prowadzący:
Robert Palusiński psychoterapeuta z 20-letnim doświadczeniem w pracy ze snami …


Język symboliczny to jedyny język obcy, który każdy z nas musi poznać. Zrozumienie go pozwala zetknąć się z najistotniejszym źródłem mądrości: mitem, a także z głębszymi warstwami naszej własnej osobowości. W dogłębny sposób pomaga to w zrozumieniu podstaw specyficznie ludzkiego doświadczenia, wspólnego całej ludzkości tak pod względem treści, jak i charakteru.”
Erich Fromm

W żydowskiej tradycji Talmudu powiada się, że: „Sen, którego nie objaśniamy, jest jak list, którego nie czytamy”. Jeśli jednak nie rozumiemy języka, w którym napisano list, to nie dowiemy się o czym on mówi! Czy zastanawiałeś/aś się skąd biorą się sny? Kto je tworzy? Dlaczego takie, a nie inne sny oraz cudowne bądź straszne postaci przychodzą do Ciebie akurat tej a nie innej nocy? Co lub kto stoi za Twoim „nocnym kinem”? KTO reżyseruje i TWORZY SNY? A może zastanawiasz się dlaczego czasem pamiętasz sny a czasem - przez bardzo długi okres nic Ci się rano nie przypomina?

Sen jest informacją przychodzącą w postaci obrazów, symboli i odczuć, które często bywają niejednoznaczne. Rozszyfrowanie snu może pomóc w zrozumieniu siebie, poznaniu motywów działania, 
podejmowaniu decyzji, ujawnieniu potencjału. Jest to również droga przekroczenia blokad i ograniczeń. Zrozumienie marzeń sennych bywa jednak kłopotliwe i trudno dostępne, bo sny mówią o tym, o czym świadomie nie wiemy, a nawet nie chcemy wiedzieć!
By dotrzeć do faktycznego znaczenia snu oraz odkodować informację za nim płynącą stosuje się szereg metod wspomagających ten proces.

Symbolika snów jest bardzo indywidualna, a ich mądrość tak wielka, że kiedy w analizie jungowskiej pracuje się wyłącznie nad snami, osiąga się zdumiewające i spektakularne efekty w rozwiązywaniu problemów na poziomie codziennej (zwyczajnej) rzeczywistości. Dotyczy to także nerwic oraz innych trudności zgłaszanych psychoterapeutom. Marie-Louise von Franz, psychoterapeutka i współpracownica C. G. Junga, powiada otwarcie że w przypadku większości problemów wystarczy odkryć znaczenie snów, posłuchać wewnętrznego głosu i podążać za nim. Jednak to tylko pozornie wydaje się łatwe. W rzeczywistości prawidłowa interpretacja musi spełniać kilka, niezbędnych warunków, których nie znajdziesz w żadnych sennikach ani poradach zamieszczanych w czasopismach. 

UWAGA:
uczestnicząc w TYM szkoleniu wspierasz fundusz wydawniczo-edukacyjny książki jungowskiej w Polsce! Wpływy z tego szkolenia-warsztatu są przeznaczone na wydanie książki „Typy osobowości” (wersja darmowa on-line) a nadwyżka popłynie na kolejne publikacje!

Jak?
Będziemy się spotykać przez 8 kolejnych wtorków wieczorem od 20:00 – 22:00 w grupie on-line na platformie „zoom” oraz na facebooku, co daje możliwość interaktywnego współuczestniczenia, równoległego widzenia i słyszenia się na dowolnym urządzeniu. Jeśli nie będziesz obecny/a w danym terminie, coś ci „wypadnie” – treść kursu oraz materiały będą dla ciebie i tak dostępne!

Kiedy?
Zaczynamy w wtorek 09 października 2018 - kończymy szkolenie 27 listopada 2018
[chciałem BARDZO przeprosić za małe zamieszanie z datami/informacjami - wersja we wtorki jest ostateczna i niezmienna ! :) ]

Dlaczego on-line?
Od ponad 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty pracy ze snami, które cieszą się sporym powodzeniem (czasem zgłasza się więcej osób niż pomieści sala!), lecz jest to tylko działanie lokalne i wiele osób wyraża smutek nie mogąc uczestniczyć z powodu swego m-ca zamieszkania.
Pracując on-line włączamy osoby dyskryminowane ze względu na mobilność i położenie i zapraszamy ludzi z całego świata !

Co i jak na tym szkoleniu?

Każde spotkanie będzie trwać 2 godziny – pierwsza godzina zostanie przeznaczona na inspirujący wykład, a druga na pracę z konkretnymi snami oraz na pytania i odpowiedzi oraz porady w przypadku jakichkolwiek trudności. To będzie inter-aktywne. Tematy i zagadnienia są tak przygotowane, że nawet najwięksi laicy mogą bardzo wiele skorzystać a fachowcy dowiedzieć się nowych rzeczy!

Ogólny plan 8 spotkań:

1. Podstawowe pojęcia psychologii jungowskiej i archetypowej – zastosowanie w praktyce
2. Natura śnienia oraz jungowskie i archetypowe podejście do snów
3. Sny jako (potencjalne) narzędzie diagnostyczne
4. Techniki i metodologia pracy ze snami
5. Obraz ego oraz inne kompleksy w snach
6. Popularne motywy w snach oraz archetypy
7. Sny a proces indywiduacji
8. Samodzielna praca nad snami

Marzenie senne to część rzeczywistości. Pochodzenie snu jest osobiste, lecz niejasne, jego znaczenie jest brzemienne, aczkolwiek niepewne, zaś los snu w świecie jawy spoczywa w naszych rękach. Jeśli traktujemy go z szacunkiem i troską, to posłuży nam na wiele sposobów. Jeśli pominiemy sen, to on i tak nami pokieruje, dokonując alchemicznych przekształceń w głębi psyche, poszukując tego samego celu indywiduacji z, lub bez świadomej pomocy.
Sny to tajemnicze istoty. Są niczym listy od nieznanego przyjaciela, który jest troskliwy, a zarazem obiektywny. Pismo i język tych listów bywają czasami niejasne, ale nigdy nie ma najmniejszej wątpliwości co do gruntownej troski o nasze ostateczne dobro, które może się różnić od dobrego samopoczucia, które naszym zdaniem wydaje się być celem.
Niezbędna jest pokora. Żadne marzenie senne nigdy nie zostało w pełni zrozumiane; przyszłe wydarzenia i kolejne sny mogą modyfikować to, co zdawało się być doskonale pełną interpretacją. Zawsze musimy mieć na uwadze tajemniczą naturę snów, które istnieją na obrzeżach pojmowania naszego mózgu i umysłu, życia świadomego i nieświadomego, osobistego oraz transpersonalnego.”
James A. Hall – analityk jungowski


Kiedy żyjesz bliżej źródła snów, to czujesz i pojmujesz, że twoje codzienne życie wyrasta z tego, co nosi nazwę problemów i symptomów. Kiedy poznajesz Śnienie, które jest podłożem codziennego życia, to problemy przestają wydawać się skostniałymi stanami, lecz okazują się strumieniami kreatywnej mocy. Wówczas naprawdę czujesz się zakorzeniony/a w niesamowitym, niepojętym i coraz bogatszym Wszechświecie.”
A. Mindell – analityk jungowski oraz twórca Psychologii Zorientowanej na Proces w: „The Dreammaker's Apprentice”

Więcej:

Moduł 1: Praktyczne objaśnienie podstawowych pojęć psychologii jungowskiej:

- struktury ogólne (świadomość i nieświadomość osobowa/kolektywna)

- relacja pomiędzy psyche osobistą a zbiorową
- archetyp a kompleks
- struktury tożsamości: Ego i Cień
- struktury relacyjne: Anima/Animus i Persona
- proces indywiduacji

Moduł 2: Natura śnienia oraz jungowskie i archetypowe podejście do snów

- sny jako kompensacja
- nie-interpretacyjne podejście do snów
- interpretacja snów a techniki wyobrażeniowe i inne
- tożsamość Ego i struktura kompleksów
- amplifikacja osobowa
- amplifikacja archetypowa
- role i symbole w snach a kontekst długoterminowy
- ogólny i szczególny kontekst snu

Moduł 3: Sny jako (potencjalne) narzędzie diagnostyczne

- sen inicjalny
- powiązane ze sobą obrazy w serii snów
- możliwe diagnozy:
depresja, zaburzenia lękowe, psychozy, problemy somatyczne w snach, sny o śmierci

Moduł 4: Techniki i metodologia pracy ze snami

- analiza redukcyjna (po historii) i prospektywna (ku przyszłości)
- przeniesienie i przeciwprzeniesienie (także w snach)
- różne postacie ego … także w snach :)
- opóźniona interpretacja oraz … nie-interpretowanie!
- praca w grupie a praca indywidualna


Moduł 5: Obrazy ego oraz kompleksy w snach

- rozpoznawanie kompleksów
- zmiany w strukturach
- Persona, Cień, Anima/Animu w śnienie
- Jaźń oraz oś Ego – Jaźń
- techniki amplifikacji, ruch, obraz, archetypy

Moduł 6: Popularne motywy w snach oraz symbole i archetypy

- wtargnięcie
- kazirodztwo
- żałoba
- domy
- pojazdy
- środki zmieniające świadomość (alkohole, narkotyki itp.)
- śmierć
- węże
- i kilka innych :)


Moduł 7: Sny a proces indywiduacji

- nerwica w snach i na jawie
- relatywizacja ego
- indywiduacja ego
- ego w śnie i ego na jawie
- wiedza jawna i wiedza ukryta

Moduł 8: Samodzielna praca nad snami

czyli:
techniki i metody pracy wewnętrznej pozwalającej wykroczyć poza codzienne ego oraz wprowadzać w życie wiadomości będące „listami” od Jaźni.

Do każdego modułu zarchiwizowany zostanie wykład Roberta w formacie video oraz mp3 – do pobrania, uczestnicy otrzymają także materiały w formacie pdf oraz ćwiczenia i prace domowe. Oczywiście także dla tych osób, które z jakiś względów nie będą mogły uczestniczyć na bieżąco !!!


Łączny zakres szkolenie: 16 godzin.
Koszt całości: 320 zł (20 zł/godzinę)

"Alchemicy powiedzieliby, że sen jest przesłaniem od wyjątkowego do wyjątkowego. Czyli od boskiego centrum psychiki do określonej osoby i odnosi się do określonej sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje." 
Marie Louise von Franz w: „Ścieżki Snów”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !