JĘZYK SNÓW - poznawanie i wprowadzanie w życie (szkolenie online) !


JĘZYK SNÓW - poznawanie i wprowadzanie w życie”
8 – częściowe szkolenie
w ujęciu jungowskim z elementami psychologii archetypowej oraz zorientowanej na proces
(on-line: 8x2godz. – łącznie 16 godz.)

Prowadzący:
Robert Palusiński psychoterapeuta z 20-letnim doświadczeniem w pracy ze snami …


Język symboliczny to jedyny język obcy, który każdy z nas musi poznać. Zrozumienie go pozwala zetknąć się z najistotniejszym źródłem mądrości: mitem, a także z głębszymi warstwami naszej własnej osobowości. W dogłębny sposób pomaga to w zrozumieniu podstaw specyficznie ludzkiego doświadczenia, wspólnego całej ludzkości tak pod względem treści, jak i charakteru.”
Erich Fromm

W żydowskiej tradycji Talmudu powiada się, że: „Sen, którego nie objaśniamy, jest jak list, którego nie czytamy”. Jeśli jednak nie rozumiemy języka, w którym napisano list, to nie dowiemy się o czym on mówi! Czy zastanawiałeś/aś się skąd biorą się sny? Kto je tworzy? Dlaczego takie, a nie inne sny oraz cudowne bądź straszne postaci przychodzą do Ciebie akurat tej a nie innej nocy? Co lub kto stoi za Twoim „nocnym kinem”? KTO reżyseruje i TWORZY SNY? A może zastanawiasz się dlaczego czasem pamiętasz sny a czasem - przez bardzo długi okres nic Ci się rano nie przypomina?

Sen jest informacją przychodzącą w postaci obrazów, symboli i odczuć, które często bywają niejednoznaczne. Rozszyfrowanie snu może pomóc w zrozumieniu siebie, poznaniu motywów działania, 
podejmowaniu decyzji, ujawnieniu potencjału. Jest to również droga przekroczenia blokad i ograniczeń. Zrozumienie marzeń sennych bywa jednak kłopotliwe i trudno dostępne, bo sny mówią o tym, o czym świadomie nie wiemy, a nawet nie chcemy wiedzieć!
By dotrzeć do faktycznego znaczenia snu oraz odkodować informację za nim płynącą stosuje się szereg metod wspomagających ten proces.

Symbolika snów jest bardzo indywidualna, a ich mądrość tak wielka, że kiedy w analizie jungowskiej pracuje się wyłącznie nad snami, osiąga się zdumiewające i spektakularne efekty w rozwiązywaniu problemów na poziomie codziennej (zwyczajnej) rzeczywistości. Dotyczy to także nerwic oraz innych trudności zgłaszanych psychoterapeutom. Marie-Louise von Franz, psychoterapeutka i współpracownica C. G. Junga, powiada otwarcie że w przypadku większości problemów wystarczy odkryć znaczenie snów, posłuchać wewnętrznego głosu i podążać za nim. Jednak to tylko pozornie wydaje się łatwe. W rzeczywistości prawidłowa interpretacja musi spełniać kilka, niezbędnych warunków, których nie znajdziesz w żadnych sennikach ani poradach zamieszczanych w czasopismach. 

UWAGA:
uczestnicząc w TYM szkoleniu wspierasz fundusz wydawniczo-edukacyjny książki jungowskiej w Polsce! Wpływy z tego szkolenia-warsztatu są przeznaczone na wydanie książki „Typy osobowości” (wersja darmowa on-line) a nadwyżka popłynie na kolejne publikacje!

Jak?
Będziemy się spotykać przez 8 kolejnych wtorków wieczorem od 20:00 – 22:00 w grupie on-line na platformie „zoom” oraz na facebooku, co daje możliwość interaktywnego współuczestniczenia, równoległego widzenia i słyszenia się na dowolnym urządzeniu. Jeśli nie będziesz obecny/a w danym terminie, coś ci „wypadnie” – treść kursu oraz materiały będą dla ciebie i tak dostępne!

Kiedy?
Zaczynamy w wtorek 09 października 2018 - kończymy szkolenie 27 listopada 2018
[chciałem BARDZO przeprosić za małe zamieszanie z datami/informacjami - wersja we wtorki jest ostateczna i niezmienna ! :) ]

Dlaczego on-line?
Od ponad 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty pracy ze snami, które cieszą się sporym powodzeniem (czasem zgłasza się więcej osób niż pomieści sala!), lecz jest to tylko działanie lokalne i wiele osób wyraża smutek nie mogąc uczestniczyć z powodu swego m-ca zamieszkania.
Pracując on-line włączamy osoby dyskryminowane ze względu na mobilność i położenie i zapraszamy ludzi z całego świata !

Co i jak na tym szkoleniu?

Każde spotkanie będzie trwać 2 godziny – pierwsza godzina zostanie przeznaczona na inspirujący wykład, a druga na pracę z konkretnymi snami oraz na pytania i odpowiedzi oraz porady w przypadku jakichkolwiek trudności. To będzie inter-aktywne. Tematy i zagadnienia są tak przygotowane, że nawet najwięksi laicy mogą bardzo wiele skorzystać a fachowcy dowiedzieć się nowych rzeczy!

Ogólny plan 8 spotkań:

1. Podstawowe pojęcia psychologii jungowskiej i archetypowej – zastosowanie w praktyce
2. Natura śnienia oraz jungowskie i archetypowe podejście do snów
3. Sny jako (potencjalne) narzędzie diagnostyczne
4. Techniki i metodologia pracy ze snami
5. Obraz ego oraz inne kompleksy w snach
6. Popularne motywy w snach oraz archetypy
7. Sny a proces indywiduacji
8. Samodzielna praca nad snami

Marzenie senne to część rzeczywistości. Pochodzenie snu jest osobiste, lecz niejasne, jego znaczenie jest brzemienne, aczkolwiek niepewne, zaś los snu w świecie jawy spoczywa w naszych rękach. Jeśli traktujemy go z szacunkiem i troską, to posłuży nam na wiele sposobów. Jeśli pominiemy sen, to on i tak nami pokieruje, dokonując alchemicznych przekształceń w głębi psyche, poszukując tego samego celu indywiduacji z, lub bez świadomej pomocy.
Sny to tajemnicze istoty. Są niczym listy od nieznanego przyjaciela, który jest troskliwy, a zarazem obiektywny. Pismo i język tych listów bywają czasami niejasne, ale nigdy nie ma najmniejszej wątpliwości co do gruntownej troski o nasze ostateczne dobro, które może się różnić od dobrego samopoczucia, które naszym zdaniem wydaje się być celem.
Niezbędna jest pokora. Żadne marzenie senne nigdy nie zostało w pełni zrozumiane; przyszłe wydarzenia i kolejne sny mogą modyfikować to, co zdawało się być doskonale pełną interpretacją. Zawsze musimy mieć na uwadze tajemniczą naturę snów, które istnieją na obrzeżach pojmowania naszego mózgu i umysłu, życia świadomego i nieświadomego, osobistego oraz transpersonalnego.”
James A. Hall – analityk jungowski


Kiedy żyjesz bliżej źródła snów, to czujesz i pojmujesz, że twoje codzienne życie wyrasta z tego, co nosi nazwę problemów i symptomów. Kiedy poznajesz Śnienie, które jest podłożem codziennego życia, to problemy przestają wydawać się skostniałymi stanami, lecz okazują się strumieniami kreatywnej mocy. Wówczas naprawdę czujesz się zakorzeniony/a w niesamowitym, niepojętym i coraz bogatszym Wszechświecie.”
A. Mindell – analityk jungowski oraz twórca Psychologii Zorientowanej na Proces w: „The Dreammaker's Apprentice”

Więcej:

Moduł 1: Praktyczne objaśnienie podstawowych pojęć psychologii jungowskiej:

- struktury ogólne (świadomość i nieświadomość osobowa/kolektywna)

- relacja pomiędzy psyche osobistą a zbiorową
- archetyp a kompleks
- struktury tożsamości: Ego i Cień
- struktury relacyjne: Anima/Animus i Persona
- proces indywiduacji

Moduł 2: Natura śnienia oraz jungowskie i archetypowe podejście do snów

- sny jako kompensacja
- nie-interpretacyjne podejście do snów
- interpretacja snów a techniki wyobrażeniowe i inne
- tożsamość Ego i struktura kompleksów
- amplifikacja osobowa
- amplifikacja archetypowa
- role i symbole w snach a kontekst długoterminowy
- ogólny i szczególny kontekst snu

Moduł 3: Sny jako (potencjalne) narzędzie diagnostyczne

- sen inicjalny
- powiązane ze sobą obrazy w serii snów
- możliwe diagnozy:
depresja, zaburzenia lękowe, psychozy, problemy somatyczne w snach, sny o śmierci

Moduł 4: Techniki i metodologia pracy ze snami

- analiza redukcyjna (po historii) i prospektywna (ku przyszłości)
- przeniesienie i przeciwprzeniesienie (także w snach)
- różne postacie ego … także w snach :)
- opóźniona interpretacja oraz … nie-interpretowanie!
- praca w grupie a praca indywidualna


Moduł 5: Obrazy ego oraz kompleksy w snach

- rozpoznawanie kompleksów
- zmiany w strukturach
- Persona, Cień, Anima/Animu w śnienie
- Jaźń oraz oś Ego – Jaźń
- techniki amplifikacji, ruch, obraz, archetypy

Moduł 6: Popularne motywy w snach oraz symbole i archetypy

- wtargnięcie
- kazirodztwo
- żałoba
- domy
- pojazdy
- środki zmieniające świadomość (alkohole, narkotyki itp.)
- śmierć
- węże
- i kilka innych :)


Moduł 7: Sny a proces indywiduacji

- nerwica w snach i na jawie
- relatywizacja ego
- indywiduacja ego
- ego w śnie i ego na jawie
- wiedza jawna i wiedza ukryta

Moduł 8: Samodzielna praca nad snami

czyli:
techniki i metody pracy wewnętrznej pozwalającej wykroczyć poza codzienne ego oraz wprowadzać w życie wiadomości będące „listami” od Jaźni.

Do każdego modułu zarchiwizowany zostanie wykład Roberta w formacie video oraz mp3 – do pobrania, uczestnicy otrzymają także materiały w formacie pdf oraz ćwiczenia i prace domowe. Oczywiście także dla tych osób, które z jakiś względów nie będą mogły uczestniczyć na bieżąco !!!


Łączny zakres szkolenie: 16 godzin.
Koszt całości: 320 zł (20 zł/godzinę)

"Alchemicy powiedzieliby, że sen jest przesłaniem od wyjątkowego do wyjątkowego. Czyli od boskiego centrum psychiki do określonej osoby i odnosi się do określonej sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje." 
Marie Louise von Franz w: „Ścieżki Snów”


Krótka instrukcja dołączenia do naszych cyklicznych spotkań na Zoom - warsztat "Język snów".
Instrukcja dotyczy kolejnych logowań, gdy program Zoom jest już zainstalowany na komputerze/smart-telefonie.

UWAGA:
Najlepiej używać przeglądarki Chrome.

1. Na skrzynkę e-mailową otrzymasz ode mnie wiadomość z linkiem do programu, który będzie
zaczynał się od https://zoom.us/...
  


link do PIERWSZEGO SPOTKANIA to: 
https://zoom.us/j/469642302
(kopiuj/wklej w okienko przeglądarki)

2. W programach na swoim komputerze odszukaj folder Zoom. (Start → Wszystkie programy-->
przewiń listę w dół, aż znajdziesz Zoom lub skorzystaj z „wyszukaj programy i pliki” wpisując zoom)
 


3. Wybierz program „Start Zoom”.  (Lub kliknij w ikonkę - jeśli masz np. skrót na pulpicie).
Pojawi Ci się takie okno: 

i naciśnij "join" - tam, gdzie "łapka".  

3. Wtedy pojawi się ikonka:


 
4. W pole "Meeting ID or Personal Link Name" wklej otrzymany e-mailem link.
5. Program sam przekonwertuje link w numer połączenia.
7. Potwierdź swój wybór „Join”. Jeśli okno rozmowy nie będzie jeszcze otwarte pojawi się okienko oczekiwania,  a jeśli okno już będzie otwarte zobaczysz prowadzącego.
  


Trochę inspiracji o snach:

Znalezione obrazy dla zapytania tree dream


Co jest celem całości dynamiki snów w życiu jednostki? Jaką rolę pełnią sny nie tylko w krótkoterminowej ekonomii psychiki człowieka, ale w całym jego życiu?
Obserwując wielką liczbę ludzi oraz badając ich marzenia senne (według szacunków Junga około 80 tys.), Jung odkrył, że sny odnoszą się w różnym stopniu nie tylko do życia śniącego, ale że wszystkie są elementami jednej wielkiej sieci. Ponadto Jung odkrył, że w całości zdają się one podążać w zgodzie z pewnym uporządkowaniem bądź wzorem. Jung nazwał ten wzorzec „procesem indywiduacji”.
Jako że sny każdej nocy tworzą różne sceny i obrazy, ludzie, którzy nie śledzą ich dość uważnie, prawdopodobnie nie dostrzegają w nich żadnych wzorców. Jeśli obserwuje się własne sny na przestrzeni lat, to badając ich całą sekwencję pewne treści będą jednak widoczne, zanikną i pojawią się ponownie. Wielu osobom powtarzają się nawet te same postaci, krajobrazy czy sytuacje; i jeśli mógłbyś prześledzić całą ich serię, zobaczyłbyś wówczas, że ulegają one powolnej, lecz zauważalnej zmianie. Owe zmiany można przyspieszyć świadomą postawą osoby śniącej dzięki odpowiedniej interpretacji marzenia sennego i jego symbolicznej treści.
Tak więc na poziomie snów nasze życie tworzy wijący się wzorzec, w którym indywidualne wątki lub tendencje pojawiają się, a następnie zanikają, żeby znów powrócić. I jeśli przez dłuższy czas obserwuje się owe meandrujące wzory, można dostrzec, że działa w nich pewien rodzaj ukrytej regulacji lub ukierunkowanej tendencji zmierzającej do powolnego, niedostrzegalnego procesu psychicznego dojrzewania – procesu indywiduacji.

Powoli wyłania się obszerniejsza oraz dojrzalsza osobowość, która stopniowo staje się efektywniejsza, a nawet bardziej widoczna dla otoczenia. Sam fakt, iż zdarza się nam mówić o „zatrzymaniu w rozwoju”, pokazuje, że taki proces w ogóle jest możliwy. Ponieważ procesu psychicznego rozwoju nie sposób wywołać świadomym wysiłkiem siły woli, gdyż zachodzi on nieintencjonalnie i naturalnie, to symbolizowany jest w snach obrazem drzewa, którego powolny, spontaniczny wzrost wypełnia określony wzór.
M. L. von Franz w: "Człowiek i jego symbole"


Ponad 100 lat doświadczeń tysięcy analityków jungowskich pokazuje, że sen - jako przekaz od tej części naszego istnienia, o której nic lub niewiele wiemy - może ofiarować najgłębszy, własny, indywidualny (czyli nie narzucany przez kulturę i/lub otoczenie społeczne) sens życia człowiekowi.
Nie ma takiej instancji w materialnie dotykalnym świecie, która mogłaby dostarczyć tego sensu...


Obraz może zawierać: 1 osoba


o tym jak sny komentują codzienne życie:
"Wieczna dziewczyna lub puella, psychologicznie pozostaje dziewczynką, nawet jeśli liczy sobie sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat. Nadal jest zależną córką z tendencją do akceptowania tożsamości, którą projektują na nią inni. Czyniąc to, puella oddaje tym osobom własną moc, jak również zrzeka się odpowiedzialności za kształtowanie własnej tożsamości. Dość często poślubia sztywnego, autorytarnego mężczyznę i staje się obrazem kobiety, jakiej życzy sobie mąż. Często wygląda i zachowuje się niewinnie, bezradnie i pasywnie. Albo może się buntować, lecz w tym buncie pozostaje bezradną, użalająca się nad sobą bezwładną ofiarą z depresją. W żadnym z tych przypadków nie kieruje własnym życiem.
W marzeniach sennych kobiet tego typu odkryłam kilka powtarzających się obrazów. Jeden z sennych tematów to utrata portfela z dowodami tożsamości i wszystkimi pieniędzmi. Jedna kobieta śniła na przykład, że opuścił ją przyjaciel, a kiedy chciała iść do domu, zorientowała się, że nie ma pieniędzy. Jedynym dostępnym środkiem transportu był szkolny autobus dla dzieci. Kolejny, częsty temat snu, który pokazuje zależność, to rezygnacja z prowadzenia własnego samochodu, podróżowanie na tylnym siedzeniu oraz poczucie bezradności i braku kontroli, podczas gdy autem kieruje ojciec. Inny powszechny obraz marzeń sennych kobiet, które psychologicznie pozostają młodymi dziewczętami, to mężczyzna w średnim wieku, który je ściga, grozi, a czasem brutalnie nad nimi dominuje. Pewna młoda kobieta, z którą pracowałam, śniła, że sadystyczny starzec żądał, aby skakała z pomostu w coraz głębszą wodę, co było niebezpieczne. Sprzeciwienie się rozkazom mogło kosztować ją życie. Te motywy wskazują na niebezpieczeństwo utraty własnego źródła energii i tożsamości (symbolizowane zgubieniem pieniędzy i portfela), groźbę zagubienia kierunku życia (symbolizowane rezygnacją z prowadzenia swojego samochodu) oraz niebezpieczeństwo wynikające z niemożności przeciwstawienia się irracjonalnym nakazom (spełnianie rozkazów sadysty).
Dość często kobiecie, która pozostaje wieczną dziewczyną nie udaje się zintegrować tych cech, które pomaga rozwinąć pozytywny ojciec: świadomości, dyscypliny, odwagi, umiejętności podejmowania decyzji, docenienia samej siebie, ukierunkowania. Wiele kobiet w naszych czasach znajduje się w takiej sytuacji, ponieważ „ojcowie kultury” nie zachęcają do rozwoju tych cech. Często kobiety są wręcz zniechęcane do rozwoju. Efekt jest katastrofalny - pozostawia kobietę słabą i bezradną, bez zasobów, obawiającą się podejmowania samodzielnej aktywności oraz trwającą w uścisku przebrzmiałych, dominujących, patriarchalnych reguł i zasad. Widziałam jak te wzorce funkcjonują we mnie oraz w życiu wielu kobiet, które zatrzymały się na etapie realizacji wzorca wiecznej dziewczyny. To tak, jakby męski aspekt kobiety rozdzielono na dwa przeciwieństwa: wątły chłopiec i wyuzdany, sadystyczny starzec. Ta dynamika powstrzymuje kobietę przed rozwojem, ponieważ wspomniane dwie męskie postacie tajemnie kolaborują w nieświadomości. Głos zdeprawowanego starca powiada: „Nie możesz tego zrobić - jesteś tylko kobietą”. Z kolei cherlawy, wrażliwy chłopiec poddaje się tym uczuciom słabości, które nie pozwalają wydostać się z destrukcyjnego wzorca. Ileż razy kobietom w naszej kulturze zdarzało się, że ulegały bezradności i negatywnym uczuciom, kiedy wmawiano im, że nie potrafią być twórcze, lub że wszyscy mężczyźni to degeneraci i zdrajcy. To wówczas właśnie kobiety tracą duszę!"

Linda Schierse Leonard


Bez względu na biologiczną podstawę śnienia, wydaje się, że w przypadku człowieka sen służy pewnym procesom niezbędnym do zdrowego funkcjonowania psychicznego. W podejściu Freuda marzenie senne pełniło rolę strażnika, który chroni śpiącego przed zakłóceniem płynącym z wypartych impulsów, co ogólnie jest uważane za niezgodne z nowszymi badaniami nad marzeniami sennymi. W przeciwieństwie do tego, Jung uważał, że sen kompensował ograniczone poglądy ego działającego na jawie, co jest spójne z hipotezą przetwarzania informacji w trakcie snu, wykraczając jednak daleko poza zwykłą asymilację nowych danych.
W psychologii Junga sen jest postrzegany jako naturalny, regulacyjny proces psychiczny, analogiczny do mechanizmów kompensacyjnych potrzebnych dla funkcjonowania organizmu. Świadomość na jawie, dzięki której ego kieruje sobą, jest w nieunikniony sposób jedynie częściowym oglądem, ponieważ zawsze wiele pozostaje poza sferą ego. Nieświadomość zawiera zapomniane treści, a także taki materiał, jak archetypy, które z zasady nie mogą być świadome, jakkolwiek zmiany w świadomości mogą wskazywać na ich istnienie. Nawet w obszarze świadomości skupiamy się na niektórych treściach, podczas gdy na innych już nie, chociaż są niezbędne do utrzymania uwagi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !