czwartek, 3 maja 2018

NIESPEŁNIONE POTRZEBY W ZWIĄZKACH - NIECO INACZEJ ...


Często w związkach spotykamy się z problemem zarzutu, że partner/ka nie zachowuje się w oczekiwany przeze mnie sposób. I/lub nie robi tego, czego potrzebuję.
Te oczekiwania oraz stojące za nimi potrzeby są ważne.
Ale czy ktokolwiek "z zewnątrz" może/potrafi spełnić twoje potrzeby (oczekiwania)?
Interesujące i twórcze podejście proponuje nauczyciel Psychologii Procesu Conor McKenna. Conor sugeruje, że niespełnienie potrzeb nie dotyczy tylko jednej osoby, ale zarówno sfery wewnętrznej osoby, która to zauważa oraz całego związku jako pewnej całości/istoty.
W książce: „The Art of Conflict: Learning to Resolve Relationship Strife” (str. 50) Conor proponuje twórczy eksperyment:Czyniąc to, czego byś sam/a chciał/a dla siebie ...

Jeśli chcesz być traktowany w określony sposób, na przykład z szacunkiem, poczuciem zaufania, godnością, miłością itd., jeśli pragniesz, aby cię obejmowano, przytulano, żeby być wysłuchanym/ą, by ci pomagano i tak dalej, weź pod uwagę taką możliwość, że SAM/A czynisz partnerowi/partnerce to, czego chciał/a/byś dla siebie !
Rozważ taką możliwość, że ta informacja (o potrzebach) jest potrzebna w waszym związku, i że właśnie ty jesteś osobą, która jest najbliżej wglądu/zrozumienia i dlatego jesteś tym/tą, kto wie, co robić. Zastanów się, czy to, co czujesz, nie jest tym, co masz właśnie robić! Żądania zwykle nie działają w związkach; twój partner zazwyczaj spełnia je niechętnie lub wcale.
(przykład:)

Kim do Chrisa:
- Potrzebuję, abyś mnie bardziej kochał ...
Chris wygląda na zdenerwowanego:
- Ależ kocham!
Kim zastanawia się:
Czy okazuję wystarczająco dużo miłości Chrisowi? Faktycznie w moich potrzebach nie biorę go pod uwagę.
A także:
gdzie sama tęsknię za sobą i nie daję sobie miłości, której potrzebuję? Zamiast wymagać miłości od niego, mogłabym bardziej siebie kochać, a może wóczas byłabym bardziej otwarta i zorientowana na relację/związek?

Przydatne narzędzie:
Zachowuj się w stosunku do partnera/ki, tak jak byś sam/a chciał/a, żeby on/a zachowywał/a się w stosunku do Ciebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !