czwartek, 17 sierpnia 2017

DRAGON DREAMING - Warsztaty !


Dragon Dreaming !

Realizacja Marzeń i Planów poprzez Zarządzanie Projektem  (warsztat - szkolenie)


Kraków, weekend 30.09 - 01.10. 2017r

30.09.2017. – godz.: 9.00-18.00
01.10.2017 – godz.: 9.00-17.00

Metoda Dragon Dreaming to precyzyjnie rozpisany proces zarządzania projektem ukierunkowany na realizację twórczych, wspólnych, zespołowych przedsięwzięć jak również na wspieranie organizacj (od najmniejszych do największych).
Jeśli masz jakieś marzenie, projekt lub plan przedsięwzięcia – to „Dragon Dreaming”, przy właściwym zastosowaniu, w 100 procentach gwarantuje realizację twoich/waszych marzeń !
Dzięki nowatorskiemu podejściu metoda sprawdza się szczególnie dobrze w „nowej ekonomii”, w małych grupach formalnych i nieformalnych, w przedsiębiorstwach społecznych, NGO-sach, kooperatywach, firmach zarządzanych projektowo i/lub partycypacyjnie oraz we wszelkich organizacjach uczących się, które mają świadomość nadchodzących zmian i potrafią się do nich dostosowywać. Jest przy tym równie skuteczna w nowoczesnym biznesie.
Dragon Dreaming to podejście systemowe, inspirowane kulturą Australijskich Aborygenów i najnowszymi, systemowymi teoriami zarządzania projektem (agile, start, scrum, Theory U, itp.). Jest to filozofia projektowania, która włącza każdy aspekt naszego życia opierając się na podejściu uczestniczącym, ekologicznym zrównoważeniu i elastycznościi oraz sprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektem, dzięki podejściu partycypacyjnemu, zaangażowanie oraz współodpowiedzialność za przedsięwzięcie staje się wspólną sprawą wszystkich uczestników/czek.
Podczas warsztatu Dragon Dreaming nauczysz się podstawowych założeń metody Dragon Dreaming i w praktyce będziesz mógł/mogła stworzyć podstawy projektu, któy pozwoli w 100% zrealizować twoje marzenia.
Dragon Dreaming służy jednostkom, organizacjom, grupom, zespołom i społecznościom pomagając urzeczywistnić zdumiewająco efektywne przedsięwzięcia dzięki wykorzystaniu potencjału płynącego z dostępu do kolektywnej inteligencji. W tej metodzie wszyscy uczestnicy potrafią całkowicie utożsamić się z projektem odkrywając możliwości, o których wcześniej nie wiedzieli (dzięki dotarciu do obszaru/zasobów, o których można powiedzieć: „nie wiem, że nie wiem”).
Przechodzenie przez cztery etapy projektu Wizję (Marzenia), Planowanie, Działanie i Świętowanie (Celebracja) jest pełne radości i zabawy. W Dragon Dreaming uważa się, że tylko takie podejście umożliwia uruchomienie potencjału całej zbiorowości.
Proces Dragon Dreaming wspiera najgłębsze wizje i motywacje każdego z uczestników, dzięki czemu osiągany jest efekt synergii i pełnej efektywności.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć:

 • Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
 • Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
 • Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
 • Jak wyznaczać i określać cele główne, cząstkowe oraz związane z nimi zadania.
 • Jak tworzyć Karabirrdt (mapę realizacji projekt) dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
 • Jak tworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.
Długość warsztatu: 17 godzin
Harmonogram:
 • Od Śnienia (Marzeń) do Planowania
 • Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
 • Tworzenie Kręgu – od indywidualnego do wspólnego Śnienia/Marzenia
 • Proces zmian
 • Metody diagnostyczne
 • Od Planowania do Działania
 • Tworzenie celów
 • Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
 • Refleksja, ewaluacja i powrót do Świętowania.
Inwestycja w trening: 400 zł
chociaż koszt szkolenia jest niższy od 500+ i znacznie niższy niż inne szkolenia z metod zarządzania projektem jak scrum, agile, lean itd. – to zapraszam osoby o niższych dochodach do kontaktu — inne rozwiązania od podanej kwoty są także możliwe!
Miejsce: Fundacja "Efka" ul. Krakowska 19 [dla przyjezdnych: możliwość taniego noclegu (10zł) na miejscu! ]


Trener: Robert Palusiński,
zobacz film o metodzie tutaj
o prowadzącym: psychoterapeuta, coach, facylitator pracy grupowej.  Wprowadził do Polski metodę Dragon Dreaming. Od dwóch lat uczy, doradza oraz prowadzi warsztaty metody Dragon Dreaming w Polsce. (kontakt r_paluch@wp.pl)
W latach 1998 – 2003 studiował w Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, szkolił się także w Londynie, Kopenhadze i Bratysławie. Od 2000r. roku regularnie prowadzi zajęcia, doradztwo, szkolenia i warsztaty w Polsce i w Europie. 
zobacz wykład wprowadzający o metodzie Dragon Dreaming: video: http://robertpalusinski.blogspot.com/2015/12/video-o-dragon-dreaming.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !