środa, 5 października 2016

warsztaty Dragon Dreaming w listopadzie Kraków

Jeśli masz ideę, marzenie, plan, projekt
lub przedsięwzięcie do zrealizowania,
ale nie wiesz jak lub masz jakiekolwiek trudności
- zapraszam na warsztaty Dragon Dreaming w Krakowie,
już w listopadzie:

Warsztat metody Dragon Dreaming

Realizuj marzenia - Dragon Dreaming - zarządzanie projektem

Już w listopadzie, w Krakowie!

Dragon Dreaming to wyjątkowe podejście do projektowego zarządzania przedsięwzięciami, pomysłami lub marzeniami od ich początkowej wizji aż do końcowego urzeczywistnienia. Metoda Dragon Dreaming jest niezwykle skutecznym sposobem tworzenia, rozwijania oraz wspólnego zarządzania projektami realizowanymi przez zespół, a także przez niezależne grupy osób. Metoda zasadniczo integruje narzędzia „agile”, zmienność, zabawę oraz inteligencję zbiorową, dzięki czemu tworzenie, planowanie, zarządzanie i ewaluacja stają się łatwiejsze, wydajniejsze, bliższe ludziom nadając głębszy sens i znaczenie podejmowanym działaniom.


Warsztat jest żywym doświadczeniem metodologii „Dragon Dreaming Project Design” w praktycznym kontekście rzeczywistych przypadków i przykładów, które uczestnicy mogą „przynieść” do omówienia.

CELE:

- nauka praktyki poprzez intensywne doświadczenie i uczestnictwo (w tym także superwizja i studium przypadków/przykładów przyniesionych przez uczestników/czki)

- zrozumienie zasad działania meta-struktury Dragon Dreaming Project Design w zastosowaniu dla twórczej, zespołowej realizacji przedsięwzięć zakończonych całkowitym powodzeniem (tutaj zawsze projektem w tle jest także sukces organizacji!)

- przekształcenie indywidualnej wizji/marzenia we wspólną wizję poprzez zintegrowanie pracy i zabawy jako narzędzi transformacji

- nauka uważnego i pogłębionego słuchania oraz integracja różnych głosów w ramach organizacji i zespołu we wszystkich fazach projektu

- sięgnięcie do zasobów inteligencji kolektywnej (dzięki doświadczeniu udowadniającemu, że „my” jest większe od łącznej liczby składającej się na „zespół” czy „grupa”)

- wzmocnienie jednostek w braniu odpowiedzialności za realizację ich planów, wizji i marzeń + wykraczanie poza strefę komfortu

UCZESTNICY WARSZTATU OTRZYMUJĄ:

- zestaw materiałów przydatnych w stosowaniu metodologii „Dragon Dreaming”
- podręcznik metody Dragon Dreaming Project Design w j. Polskim
- praktyczne i teoretyczne narzędzia oraz podstawy metody Dragon Dreaming
- certyfikat ukończenia kursu
- wizualny raport/rejestrację treningu

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć:

- Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
- Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
- Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu i procesu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
- Jak tworzyć Karabirrdt dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
Stworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.

Długość warsztatu: 18 godzin


Harmonogram:

Od Marzeń i Wizji do Planowania
Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
Tworzenie Kręgu (Dreaming Circle), czyli od indywidualnego marzenia/wizji do wspólnego Śnienia/Wizji i Misji
Proces zmian
Metody diagnostyczne badanie siły-słabości zespołu i projektu (SWOT w nieco innym ujęciu!)
Od Planowania do Działania
Tworzenie celów
Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
Refleksja, ewaluacja i powrót do Świętowania.
Więcej informacji o metodzie: www.dragondreaming.pl
Do treningu zostaną dołączone materiały szkoleniowe

Po szkoleniu uczestnicy/czki otrzymają osobiste wsparcie on-line w celu ułatwienia realizacji projektów/przedsięwzięć

Adres szkolenia: Kraków – szczegóły podamy

Data i godziny:

04.11. - otwarty wykład 19-21
05.11 - warsztaty 9.00-18.00
06.11 - warsztaty 9.00-16.00

Inwestycja w trening: 400 zł
chociaż koszt szkolenia jest niższy od 500+ i znacznie niższy niż inne szkolenia z metod zarządzania projektem jak scrum, agile, lean itd. - to zapraszam osoby o niższych dochodach do kontaktu -- inne rozwiązania od podanej kwoty są także możliwe!
lub
Zobacz najnowszą, partycypacyjno-równościową formułę płatności:
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rejestracja/Rezerwacja – prześlij proszę swoje dane rejestracyjne na e-mail: dragondreampolska@gmail.com, tel.: 505476964
Miejsce rezerwuje zaliczka w kwocie 100 zł. Ilość miejsc ograniczona!


Trener: Robert Palusiński,
zobacz film o metodzie tutaj


o prowadzącym: psychoterapeuta, coach, facylitator pracy grupowej. W latach 1998 - 2003 studiował w Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, szkolił się także w Londynie, Kopenhadze i Bratysławie. Od 2000r. roku regularnie prowadzi zajęcia, doradztwo i warsztaty, a także szkolenia i konsultacje z zarządzania projektami metodą "Dragon Dreaming"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !