piątek, 1 marca 2013

Jutro w Gdańsku ...

Seks, władza i granice

Opis warsztatu: Warsztat jest interaktywny, ukierunkowany na ćwiczenia i działania praktyczne, dzięki czemu pozwala na przyjrzenie się dynamice zachowań w sytuacjach, gdy ludzie znajdują się w nierównych pozycjach ze względu na siłę wynikającą z zajmowanej pozycji społecznej. Warsztat umożliwia także większe uświadomienie dynamiki wewnętrznych sił wpływających na niechciane zachowania o kontekście seksualnym. Pozwala zrozumieć i wyznaczyć granice, których przekroczenie jest już niechcianym zachowaniem seksualnym.
Warsztat wypełniają żywe i dynamiczne działania grupowe, które są zasadniczo niepowtarzalne na każdym z podobnych spotkań.

Temat warsztatu: Problem niechcianych zachowań seksualnych oraz molestowania na tle seksualnym jest stale obecnym elementem sprawiającym cierpienie milionom osób – głównie kobiet – na całym świecie.

Tendencje do marginalizacji, stereotypizacja oraz dyskryminacja funkcjonują w społeczeństwach z powodu niewiedzy, braku świadomości oraz jawnej bądź ukrytej hierarchii. Osoby znajdujące się „wyżej” dysponują większą siłą od osób sytuowanych w niższych strukturach społecznych.
Dodatkowo w większości kultur na świecie zachowania i postawy „męskie” są wyżej cenione niż analogiczne postawy „kobiece”. Jeśli do tego dodamy kontekst strukturalny danej organizacji (firmy, grupy, itd.), gdzie „szef” lub przełożony jest mężczyzną, to okaże się, że rangi i różnice się multiplikują.
Mało znanym czynnikiem wpływającym na ten problem jest sfera fantazji seksualnych, które w niewielkim stopniu są uświadomione i które często bywają motorem niechcianych zachowań o podłożu seksualnym.
Wniesienie większej świadomości w zagadnienie rang, różnicy sił oraz siły oddziaływania fantazji seksualnych na wzajemne stosunki mężczyzn i kobiet (w mniejszym stopniu dzieje się tak również w relacjach osób tej samej płci) pozwala na zmniejszenie problemu molestowania seksualnego w organizacjach, miejscach pracy, w przestrzeni prywatnej i publicznej.

Do kogo warsztat jest skierowany: Dla wszystkich osób zainteresowanych molestowaniem seksualnym, niechcianymi zachowaniami o podłożu seksualnym, a także dyskryminacją ze względu na płeć w kontekście interkulturowym.
Warsztat jest przeznaczony zarówno dla osób doświadczających dyskryminacji, jak i dla kadry kierowniczej, HR (zasoby ludzkie), polityków, zarządów firm i organizacji – w tym organizacji pozarządowych, których członkami są przedstawiciele i przedstawicielki dwóch płci.

Osoba prowadząca warsztat: Robert Palusiński – psychoterapeuta, coach, facylitator pracy grupowej. W latach 1998 – 2003 studiował w Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu, szkolił się także w Londynie, Kopenhadze i Bratysławie. Oprócz pracy indywidualnej specjalizuje się szczególnie w pracy z parami, rodzinami i grupami w obszarze transformacji konfliktów i pogłębiania relacji na bazie podejścia Głęboko Demokratycznego. Od 1997 roku lat pracuje jako coach (osobisty trener) w organizacjach i firmach, a od 1999 jako facylitator stosujący podejście i zasady Głębokiej Demokracji. W roku 2004, po Marszu Tolerancji w Krakowie, z kilkoma organizacjami pozarządowymi zorganizował i facylitował pierwsze w Polsce miejskie Forum Głębokiej Demokracji na temat mniejszości seksualnych w Krakowie i przestrzeni dla ich istnienia. Pracuje jako facylitator, coach i doradca w zakresie wszelkich konfliktów i problemów w organizacjach i rodzinach. Prowadzi autorskie warsztaty rozwojowe, psychologiczne oraz zajęcia grupowe (całoroczne i krótsze), terapię indywidualną, par i rodzin. Autor wielu książek i tłumacz literatury psychologicznej. Prowadził zajęcia z i pracy z konfliktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, Śląskim, w Gestaltowskim Instytucie Rozwoju Osobistego, Dojrzewalni Róż i innych. Zajmuje się facylitacją i praktyką rozwiązywania konfliktów oraz uczy innych jak pracować z konfliktami i jak sprawić, by konflikt stał się drogą do wspólnoty. Założyciel i prezes Fundacji Głębokiej Demokracji.

Organizator warsztatu: Fundacja Głębokiej Demokracji powstała, by promować i uczyć idei Głębokiej Demokracji. W odróżnieniu od „klasycznej” demokracji, która koncentruje się na zasadzie większościowej, Głęboka Demokracja zakłada, że wszystkie głosy, stany świadomości i sposoby rozumienia rzeczywistości są ważne. Z punktu widzenia Głębokiej Demokracji informacje wnoszone przez te głosy, zróżnicowane stany świadomości oraz światopoglądy są potrzebne, aby zrozumieć cały proces danego systemu. Głęboka Demokracja to postawa skupiająca się na uświadamianiu głosów, które należą zarówno do mainstreamu, jak i do części marginalizowanych.
Jako Fundacja promujemy i uczymy praktycznego zastosowania głębokiej demokracji, jak również pomagamy budować otwarte społeczeństwa obywatelskiego, wspierając idee demokratyczne. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu konfliktów społecznych pomiędzy grupami oraz w obrębie grup. Jesteśmy aktywni w dziedzinie pomocy społecznej, pomagając ludziom, którzy są społecznie wykluczeni, zagrożeni wykluczeniem lub wykazują trudności w adaptacji społecznej. Wspieramy ludzi pochodzących z marginalizowanych, dyskryminowanych i upośledzonych grup społecznych, jak również osoby z grup, które są potencjalnie zagrożone marginalizacją, dyskryminacją i wykluczeniem. Promujemy wiedzę o dynamice stosunków międzyludzkich, o zmniejszaniu dyskryminacji oraz uczymy, jak zmniejszyć przemoc. Zwiększamy świadomość istnienia podziałów i różnic społecznych oraz posiadanych rang i przywilejów, nie dyskryminując żadnej ze stron i wskazując na wartość różnorodności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !