poniedziałek, 15 października 2012

O PARADOKSACH GŁEBOKIEJ DEMOKRACJI

Głęboka Demokracja działa na kilku poziomach RÓWNOCZEŚNIE . Również i każde z nas tak właśnie działa - na poziomie Uzgodnionej Rzeczywistości, na Poziomie Krainy Snów i na niedualnym poziomie Esencji. Ideałem trudnym do zrealizowania (choć możliwym) jest ogarnięcie wszystkich poziomów w tym samym czasie.

Sam opis i koncepcja są paradoksalne i trudne do ogarnięcia umysłem. Jednak Nie-Umysł (czyli ProcessMind) to potrafi...
co jednak umys może powiedzieć na taki fragment:

"Tak długo jak mamy poczucie, że jakaś osoba lub poziom jest bardziej ważny niż inny, głęboka demokracja jest chwilowo marginalizowana. Tak długo jak nadajemy większe znaczenie poziomowi esencji lub snu niż poziomowi UR (Uzgodnionej Rzeczywistości), głęboka demokracja nie funkcjonuje. W głębokiej demokracji ranga i brak rangi istnieją równolegle. Podejście głębokiej demokracji obejmuje to, że jesteśmy winni a na innym poziomie niewinni, w tym samym czasie."

Jak to w ogóle możliwe? Najprostsze wyjaśnienie mówi, że na (niedualnym) poziomie "Esencji" TY i JA to "nie-dwa", zaś na poziomie Krainy Snów, interakcje  zachodzą symbolicznie i niewerbalnie. Efektem i realizacją w formie tych dwóch poziomów jest uzgodniona rzeczywistość, która jednak postrzegana bywa zazwyczaj TYLKO z jej własnego poziomu, tak jakby nic poza nią nie istniało - jakby istniał tylko jeden lub co najwyżej dwa wymiary.

"Zrozumienie jednoczesności i paradoksalnej natury wszystkich poziomów jest tym, co wyróżnia głęboką demokrację od zwykłej demokracji, codziennej polityki, psychologii głównego nurtu i niektórych nurtów religijnych, dla których jedna rzeczywistość jest ważniejsza od innej. "

Nawet wysoko zrealizowani nauczyciele różnych tradycji duchowych zdają się faworyzować pewne rodzaje doświadczeń mniej ceniąc inne.

Mindell jednak uważa inaczej: "Nie chcemy urazić niczyich uczuć, chcemy jedna wyrazić pogląd, że duchowość i wydarzenia doczesne, indywidualne i zbiorowe procesy – z punktu widzenia całości procesu – wszystkie są równie ważne.
Dlatego uważamy że Głęboka Demokracja jest procesem wielopoziomowej świadomości starszyzny."Więcej o Głębokiej Demokracji w tym kontekście (słowami Arnolda Mindella):


Krótkie streszczenie na temat głębokiej demokracji

„Same metody demokratycznie, zasady i prawa nie budują poczucia wspólnoty. Zasady i prawa mogą zarządzać systemem mechanicznym, ale nie ludźmi. Nowy paradygmat … uznaje, że organizacje są częściowo istotami mechanicznymi… i jednocześnie żywymi organizmami, których siłą napędową są uczucia, przek
onania i sny’.
Arny w Deep Democracy of Open Forums, str. 4.

***
Głęboka demokracja to nie tylko program polityczny, ale także sposób pracy z ludźmi, umiejętności związane z uczuciami albo tak jak nazywa to Amy metaumiejętność. Po wielu seminariach w latach 80-tych, termin Arny’ego ‘Głęboka Demokracja’ po raz pierwszy pojawił się w jego książce z 1992/2000 „Lider mistrzem sztuk walki. Wstęp do głębokiej demokracji. Techniki i strategie rozwiązywania konfliktów i tworzenia społeczności” (wydanie polskie 1995, Wydawnictwo Medium). Dziś wielu polityków, aktywistów i pisarzy często używa głębokiej demokracji. Chcemy wyjaśnić co mamy na myśli używając tego terminu.

***
*
Myślimy o głębokiej demokracji jako o wielopoziomowym doświadczeniu świadomości starszyzny/facylitatora. Poniżej przedstawiamy trzy poziomy tego doświadczenia.

1. Uzgodniona rzeczywistość (ang. consenus reality), UR.
W codziennej rzeczywistości społecznej, głęboka demokracja dotyczy faktów, liczb, problemów i ludzi. Obecnych w każdym codziennym konflikcie zmagań związanych z układem sił i kwestii rang. W grę często wchodzi też hierarchia.

a. Za każdym razem gdy czujesz się napuszony lub w depresji, pełen
mocy lub przestraszony, mniej lub bardziej jak ktoś inny, masz do
czynienia z rankizmem i dominacją siły.

b. Rankizm stanowi jawne, ale częściej subtelne tło różnych uczuć w danej sytuacji. Od rankizmu, który jest świadomym lub nieświadomym użyciem siły w stosunku do innych – bez oddźwięku - pochodzą wszystkie (UR) ‘izmy’. Na przykład, nacjonalizm, kapitalizm, rasizm, seksizm, heteroseksizm i ageizm, bardzo różnią się, jeżeli chodzi o treść, ale są podobne pod względem krzywdy, którą wyrządzają.

c. Nieświadome użycie (albo świadome nadużycie) rangi jest sednem wszystkich
krwawych konfliktów. Wszyscy potrzebujemy więcej świadomości wokół zagadnień związanych z rangą.

2. Poziom snu (ang. dream level)
W snach i w krainie snów, jesteś zarówno sobą jak i innymi ludźmi. W krainie snów role są nielokalne (oznacza to, że są obecne wszędzie we wszechświecie w każdym momencie). Dlatego w krainie snów rangi nie mają już bezwzględnego znaczenia. Ustalone w UR rangi tutaj stają się wymienne, całkowicie względnie i chwilowe, prawie nieistotne.
Używając świadomości zauważamy, że to co wydaje się być realnymi ludźmi i faktami w codziennej rzeczywistości, na poziomie snu jest duchami czasu, rolami i postaciami ze snu. Poprzez odgrywanie tych ról i zamianę ról, tło codziennej rzeczywistości staje się zrozumiałe.

3. Poziom esencji (ang. essence level)
Na koniec poziom doświadczenia niedualnej esencji. U podłoża każdej z figur sennych i za codzienną rzeczywistością wyczuwamy pewną jedność, atmosferę lub przestrzeń – jakkolwiek by to nazwać – z której wyrasta wszystko inne. Z tej perspektywy nie ma oddzielnych rzeczy, tylko poczucie jedności, które zawiera i wykracza poza potencjalne części.

Głęboką demokracja, albo wielopoziomową świadomość starszyzny charakteryzują szczególne uczucie - akceptacja dla jednoczesnego znaczenia wszystkich głosów i ról oraz trzech poziomów doświadczenia. Codzienna rzeczywistość i problemy z nią związane są równie ważne jak problemy i postaci obecne na poziomie snu i są równie istotne jak potencjalna jedność, czy duchowe doświadczenie na poziomie esencji gdzie nie istnieją rangi.

Tak długo jak mamy poczucie, że jakaś osoba lub poziom jest bardziej ważny niż inny, głęboka demokracja jest chwilowo marginalizowana. Tak długo jak nadajemy większe znaczenie poziomowi esencji lub snu niż poziomowi UR, głęboka demokracja nie funkcjonuje. W głębokiej demokracji ranga i brak rangi istnieją równolegle. Podejście głębokiej demokracji obejmuje to, że jesteśmy winni i na innym poziomie niewinni, w tym samym czasie.

Zrozumienie jednoczesności i paradoksalnej natury wszystkich poziomów jest tym, co wyróżnia głęboką demokrację od zwykłej demokracji, codziennej polityki, psychologii głównego nurtu i niektórych nurtów religijnych, dla których jedna rzeczywistość jest ważniejsza od innej. Nie chcemy urazić niczyich uczuć, ale chcemy wyrazić pogląd, że duchowość i wydarzenia doczesne, indywidualne i zbiorowe procesy – z punktu widzenia całości procesu – wszystkie są równie ważne.
Dlatego uważamy że głęboka demokracja jest procesem wielopoziomowej świadomości starszyzny.

Arnold Mindell

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !