Joseph Campbell -- The Dynamic of Life
Czyli o tym jak dynamika życia (grecki Demon, Daimonion) została zamieniona na demona, diabła, coś "złego", będącego przeciw życiu. Podobnie stało się z wężem -- symbolem nieskończoności życia, wiecznego odradzania się ...

Komentarze