Co przywiodło cię w miejsce, w którym obecnie przebywasz?


Dzisiaj taki cytat z ksiązki James'a Hollis'a "Finding Meaning in the Second Half of Life":

Co przywiodło cię w miejsce, w którym obecnie przeby-
wasz? Czy sam zadecydowałeś o życiu, które wiedziesz, o jego kon-
sekwencjach? Jakie siły ukształtowały cię, być może zadecydowały
o zmianie obranego wcześniej kierunku, zraniły i wypaczyły; jakie
siły wspierały cię dotychczas i nadal działają w tobie, bez względu
na to, czy dostrzegasz je, czy też nie? Jedno z pytań, na które nikt
z nas nie jest w stanie odpowiedzieć, brzmi:  czego jesteśmy nieświa-
domi? A jednak to, co nieświadome, ma wielki wpływ na nasze ży-
cie, być może nawet w tej chwili dokonuje za nas wyborów oraz,
co najbardziej prawdopodobne, niezauważalnie konstruuje w nas
wzorce postępowania. Nikt, kto budzi się rano, nie zerka w lustro
stwierdzając: „Dzisiaj powtórzę moje błędy” albo „Dzisiaj zrobię
coś naprawdę głupiego, monotonnego, uwsteczniającego, działając
wbrew temu, co dla mnie najlepsze”. Jakże często jednak nasza hi-
storia powiela się, ponieważ jesteśmy nieświadomi cichej obecno-
ści zaprogramowanych energii, przekonań, które nabyliśmy, zin-
ternalizowaliśmy, i którym się podporządkowaliśmy. Jak zauważył
Szekspir w Wieczorze Trzech Króli, najbardziej zniewala nas więzienie,
o którym nie wiemy, że nas otacza.

Komentarze

  1. Czy to nie Jung powiedział, że to, czego nie jesteś świadom, kontroluje ciebie, zaś to, co pozwalasz sobie uświadomić, możesz kontrolować?
    Można by zadać jeszcze mocniejsze pytanie: „Jak doprowadziłeś do swojej obecnej sytuacji?”
    Nawet, jeśli nie wiem w pełni, „co mnie tu przywiodło”, to samym uznaniem tego pytania przyznaję się do odpowiedzialności za swoje życie.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !