poniedziałek, 5 marca 2018

Człowiek Kosmiczny w tobie ...

"Podług świadectwa wielu mitów Człowiek Kosmiczny jest nie tylko początkiem, ale także ostatecznym celem wszelkiego życia i całego stworzenia. Naturą każdego ziarna jest mąka, naturą każdego skarbu jest złoto, każde pokolenie oznacza człowieka – mówił średniowieczny uczony Mistrz Eckhart. I jest to niewątpliwie prawda, jeśli spojrzeć na to z psychologicznego punktu widzenia. Całość wewnętrznej, psychicznej rzeczywistości każdej osoby jest ostatecznie zwrócona w stronę archetypowego symbolu Jaźni.

Praktycznie rzecz biorąc, oznacza to, że istnienie człowieka nigdy nie zostanie zadowalająco wyjaśnione w kategoriach poszczególnych instynktów czy mechanizmów takich jak: głód, władza, seks, walka o przetrwanie, przedłużenie gatunku i tak dalej. Głównym celem człowieka nie jest jedzenie, picie itp., ale bycie człowiekiem. Ponad i poza tymi popędami nasza psychiczna rzeczywistość służy temu, by zamanifestować żywą tajemnicę, która może zostać wyrażona jedynie poprzez symbol,