wtorek, 14 lutego 2017

Alchemia, współczucie i praca wewnętrzna

Alchemia, współczucie i praca wewnętrzna

ostatnio na warsztatach uczyłem uczestniczki metod pracy wewnętrznej w tym "medytacji alchemicznej"  opracowanej przez Arnolda Mindell'a. Nieco wglądu na ten temat wnosi poniższy fragment
(z książki A. Mindell'a "O pracy wewnętrznej"):

(...)
centralnym  punktem  pracy  z  procesem  jest  pełna  współczucia
świadomość naszej własnej percepcji. Każda interwencja w terapii czy medytacji opiera
się na pewnej bazie filozoficznej; współczucie, na  ile jestem tego świadomy, stanowi
taki właśnie paradygmat pracy z procesem. Filozofia zakłada, że natura nie jest zła, jest
taka, jaka jest. Ludzie nie są ani mili, ani też paskudni, ciało czuje się zdrowe albo chore,
masz przyjemne albo okropne sny, w twoich uszach brzmią słowa pełne miłości bądź
Znalezione obrazy dla zapytania alchemiakrytyki, robisz niezgrabne albo piękne ruchy, jesteś radosny bądź przygnębiony, a świat
zachowuje się raz tak, jak gdyby leżał u twoich stóp, a innym razem zdaje się działać
przeciwko  tobie.  Wszystko,  co  się  dzieje,  jest  procesem  świadomości,  jest
podstawowym materiałem do medytacji.

ALCHEMIA I AMPLIFIKACJA

Jednak samo współczucie nie wystarcza, potrzebujemyrównież metody pracy i
technik  przemiany  podstawowego  materiału.  Alchemicy powiedzieliby,  że  proces
świadomości  to  prima  materia,  magiczne  tworzywo  do  przemiany,  substancja  do