poniedziałek, 26 grudnia 2016

Ubuntu oraz Jarosław Kaczyński jako cząsteczka

We współczesnej fizyce mówi się o podstawowych elementach jakimi są cząsteczki. Wydaje się nam, że wiemy co to atom, itd. Jednak w tym, zdawałoby się minimalnym zakresie nasza wiedza nigdy nie będzie pełna! Z punktu widzenia fizyki kwantowej cząsteczka nie wie dokładnie gdzie jest lub jak szybko pędzi ponieważ nie mamy możliwości dokonać precyzyjnego pomiaru jednego i drugiego (pędu oraz położenia). Paradoks spotkania i obserwacji polega na tym, że "ona" nie istnieje dopóki jej nie zaobserwujemy! Cząsteczka nie jest (w pełni) cząsteczką dopóty, dopóki jej nie widzimy lub nie zmierzymy, lub nie ustalimy jej położenia.

Dopóki jej nie pochwycą w swój zasięg narzędzia badawcze, dopóty byt cząsteczki jest pozorny, iluzoryczny lub wręcz urojony.
Jej byt jest trochę podobny do sytuacji z lasem: kiedy patrzysz w las i nie widzisz jakiegoś konkretnego drzewa, to drzewo, dopóki nie zostanie zauważone przez ciebie - w tym sensie (cząsteczki) i w tym rozumieniu - nie istnieje.
A jak jest z ludźmi?

sobota, 3 grudnia 2016

Psychologia i szamanizm - Warsztaty

Zapraszam na 4 – miesięczny cykl
co miesięcznych zajęć weekendowych


Psychologia i szamanizm: „NAGUAL a nieświadomość”

daty to: 17 - 18. 12. 2016. a potem: 21 -22 Styczeń, 11 - 12 luty, 1 - 2 kwietnia

więcej szczegółów:  warsztaty