wtorek, 19 sierpnia 2014

Psychologia zorientowana na proces i organizacje XXI wieku

Psychologia zorientowana na proces i organizacje XXI wieku.
 
Psychologię Zorientowaną na Proces w porównaniu z innymi gałęziami psychologii cechuje pełnia, innowacyjność i możliwość adaptacji tego samego paradygmatu zarówno do jednostek, jak i do par, rodzin, małych grup oraz dużych organizmów i wielkich społeczności o wielkim stopniu zróżnicowania.
Niezwykle cenne i charakterystyczne jest tutaj ujęcie procesowe, które w dobie nieustannych zmian jest wielokrotnie trafniejsze od podejść zorientowanych na wspólne cele lub stany (nawet jeśli nazwać je sukcesem). Wszystkie treningi oraz współpraca podejmowana z organizacjami cechuje ujęcie systemowe i fenomenologiczne. Dlatego za każdym razem przeprowadzane są badania danej organizacji w celu określenia typu kultury organizacji oraz odkrycia potrzeb, które może zaspokoić zaprojektowane szkolenie. Ponieważ twórczość jest tym co kocham w pracy najbardziej, każde kolejne szkolenie jest niepowtarzalną wypadkową potrzeb danej organizacji oraz kreatywności grona współpracowników i działu HR firmy dla której pracujemy.
W Psychologii Zorientowanej na Proces (dalej POP) proces rozumie się jako:
"jawny i ukryty, nieustanny przepływ informacji (tak w jednostce jak i w organizacji) postrzegany przez obserwatora" ,
zaś wg normy PN-ISO 8402 proces to:
"zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących zasobów i działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy" .