środa, 11 grudnia 2013

Eksperyment z nastrojem - Co zrobić z "fochem"?

NAS-TROJE , czyli co robić gdy się focha ...

 

O nastrojach i związanych z nimi "fochach" możnaby wieeeellllleeeeee !!! Bez końca. Skąd się biorą tak nagle? Skąd one przychodzą?
W rozumieniu psychologii Jungowskiej (i GłęBOkiej Demokracji) są one oznaką jednego  z kompleksów (najczęściej aktywizacją Cienia) i pochodzą z tej samej krainy, z której biorą się SNY !!!
Chwilowo  i niespodziewanie pojawiający się Nastrój jest nagłym przypływem snu,

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Carl Rogers i terapia humanistyczna

Carl Rogers (1902 - 1987) stworzył w latach sześćdziesiątych podstawy terapii nastawionej na klienta (był jednym z przedstawicieli ówczesnego prądu kontestującego dotychczasowe podejście do klienta w psychoterapii i będącego odnogą antypsychiatrii). Zgodnie z jego definicją ten rodzaj terapii jest takim sposobem istnienia z drugą osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój. Rogers zakładał, że w człowieku, tkwią ogromne zdolności do rozumienia siebie i do konstruktywnych zmian w sposobie bycia i zachowania, oraz że najlepsze warunki do ujawnienia i urzeczywistnienia tych zdolności stwarza specyficzna, pełna szczerości relacja z drugim człowiekiem.