piątek, 5 lipca 2013

Co przywiodło cię w miejsce, w którym obecnie przebywasz?


Dzisiaj taki cytat z ksiązki James'a Hollis'a "Finding Meaning in the Second Half of Life":

Co przywiodło cię w miejsce, w którym obecnie przeby-
wasz? Czy sam zadecydowałeś o życiu, które wiedziesz, o jego kon-
sekwencjach? Jakie siły ukształtowały cię, być może zadecydowały
o zmianie obranego wcześniej kierunku, zraniły i wypaczyły; jakie
siły wspierały cię dotychczas i nadal działają w tobie, bez względu
na to, czy dostrzegasz je, czy też nie? Jedno z pytań, na które nikt
z nas nie jest w stanie odpowiedzieć, brzmi:  czego jesteśmy nieświa-
domi? A jednak to, co nieświadome, ma wielki wpływ na nasze ży-
cie, być może nawet w tej chwili dokonuje za nas wyborów oraz,
co najbardziej prawdopodobne, niezauważalnie konstruuje w nas
wzorce postępowania. Nikt, kto budzi się rano, nie zerka w lustro
stwierdzając: „Dzisiaj powtórzę moje błędy” albo „Dzisiaj zrobię
coś naprawdę głupiego, monotonnego, uwsteczniającego, działając
wbrew temu, co dla mnie najlepsze”. Jakże często jednak nasza hi-
storia powiela się, ponieważ jesteśmy nieświadomi cichej obecno-
ści zaprogramowanych energii, przekonań, które nabyliśmy, zin-
ternalizowaliśmy, i którym się podporządkowaliśmy. Jak zauważył
Szekspir w Wieczorze Trzech Króli, najbardziej zniewala nas więzienie,
o którym nie wiemy, że nas otacza.