Posty

Philip Zimbardo - "Prokrastynacja"

STOPIEŃ SAMOKRYTYKI - TEST

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI A WEWNĘTRZNY KRYTYK (test)

Depresja, dystymia i prokrastynacja