czwartek, 11 października 2012

Transformowanie Historii ...

Polecam gorąco i szczerze, bo to rzadka okazja i również dlatego, że biorę udział jako członek "Teamu" prowadzącego ten ważny, międzynarodowy event.
Ponadto jest to zdarzenie bliskie temu czym zajmuje się nasza Fundacja Głębokiej Demokracji.


Cykl warsztatów "Worldwork - praca ze światem"
Poświęconych wzajemnym relacjom w Europie Środkowej
Pierwsze spotkanie: Polska, Warszawa, 26-28.10.2012


Narody, tak jak jednostki i rodziny, potrzebują pomocy w transformowaniu swej historii i wzajemnych relacji, szczególnie tych traumatycznych. Historia nie znika. Jej duchy i pozostałości przeżywane są przez jednostki, ich rodziny i społeczeństwa. Nieuzdrowione zranienia mają tendencję do powtarzania się. W całej Europie obserwujemy wzrost nacjonalizmów, antysemityzmu i lęków związanych z emigrantami. Ksenofobia, strach przed tymi, którzy są odmienni od nas, stoi za wzrostem zbrodni nienawiści, przegłosowywania nowych, dyskryminujących praw i eskalowania mentalności "my kontra oni".

Naszym celem jest zrealizowanie cyklu warsztatów w Polsce, Niemczech, Austrii i innych
krajach, podczas których będziemy pracować nad transformowaniem wzajemnych, naznaczonych trudną przeszłością relacji. Obejmować to będzie między innymi historię drugiej wojny światowej, jak również cały okres transformacji po upadku Związku Radzieckiego, a także nie przepracowaną traumę i kwestie związane z Holokaustem. Wielu z nas nosi wspomnienia doświadczeń przodków - rodziców, dziadków. Historia ukształtowała i radykalnie zmieniła życie wielu z nich. Uzdrawianie zbiorowej pamięci, a tym samym - budowanie prawdziwego połączenia jest celem naszych spotkań.


Metoda

Pracować będziemy w oparciu o metody pracy z dużymi grupami psychologii zorientowanej na proces. Jest to filozofia,
a jednocześnie konkretna metoda pracy, wielokrotnie sprawdzona na międzynarodowych seminariach i w rozwiązywaniu
konfliktów. Główną ideą jest pojęcie głębokiej demokracji – stworzenia przestrzeni, w której wszystkie głosy, uczucia,
stanowiska zostaną wysłuchane i wzięte pod uwagę. Okazuje się, że tym, co leczy jest samo bycie usłyszanym, możliwość
opowiedzenia swojej historii, przeżycia jej w obecności empatycznych współuczestników. W takiej bezpiecznej przestrzeni
to, co było marginalizowane, spychane poza obręb głównego nurtu i obowiązującego dyskursu, ma szansę znaleźć swoje
miejsce. Narzędzia psychologii zorientowanej na proces pozwalają na pracę nad świadomością dzięki spotkaniu wszystkich
stron, wyrażaniu cierpienia i braniu odpowiedzialności. Na najgłębszym poziomie możemy powiedzieć, że jest to budowanie
pokoju, zrozumienia, współpracy i społeczności.

Podczas warsztatów oferujemy:

*szkolenie w zakresie metod psychologii zorientowanej na proces w obszarze pracy z konfliktami, napięciami,
budowaniem relacji
*możliwość doświadczenia bezpośredniej pracy nad historią własnego regionu

Warsztat otwierający cykl odbędzie się w Warszawie i potrwa 3 dni. Składać się będzie z wprowadzenia teoretycznego,
procesów grupowych, pracy wewnętrznej i ćwiczeń w parach.

piątek 26.10. godz. 10.00 - 18.00
sobota 27.10. godz. 10.00 - 18.00
niedziela 28.10. godz. 10.00 - 17.00
mce: Fantastic Studio ul. Tadeusza Borowskiego 2, Warszawa


Prowadzący: dr. hab. Gary Reiss, który uczy na całym świecie jako certyfikowany nauczyciel psychologii zorientowanej na proces (www.garyreiss.com) będzie głównym prowadzącym, wraz z zespołem nauczycieli z PTPP.

Szczegółowe informacje i zapisy: historyhealing@gmail.com


Opłaty:
Polska, Europa Środkowa i Wschodnia - 350 zł/ 110 $
Kraje Zachodnie - 300 $
Kraje rozwijające się - 75 $

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz - twoja opinia/zdanie jest dla mnie ważne !